mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

tieto educationmullnetskolstartskolstart på trollehöjdskolanbiblioteksimhallens öppettidertietoppettider och taxa tervinningcentralenreglementehamid zafar utsedd till årets svenskryfors i dag och dess historialediga jobbvårdcentralensjälvservicesimhallensimhallintranetbygglov

Bäst hemtjänst i länet

Datum: 2018-04-23 Kategori: Omsorg & hjälp, Trygghet & säkerhet

De äldre i Mullsjö berömmer hemtjänsten framför allt personalens bemötande enligt socialstyrelsens kartläggning 2017 av äldreomsorgen.

Äldres uppfattning

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Resultaten redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar. Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät.


Andelen svarande för hemtjänsten i Mullsjö var mellan 40 - 60 %. I riket var andelen 63,4 %. Andelen svarande för Björkgården och Margaretas Park var mellan 40 - 60 %. I riket var andelen 53,8 %. Det är många som är nöjda med äldreomsorgen och fler har svarat i år i förhållande till föregående år.

Framgångsfaktorer:

• Bra bemötande från personalen, känner sig trygg
• Maten smakar bra, måltiderna är en trevlig stund
• Känner förtroende för personalen
• Personalen utför sina arbetsuppgifter bra
• Personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och synpunkter
• Trivsamt i sitt rum, i de gemensamma utrymmena samt utomhus

2018-02-13 av: Agneta Sahlberg