mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

matsedelinfocenterpartistödintranetöppettider och taxa återvinningcentralenmullnetåppettider och taxa återvinningcentralensimhallmullsjö simhallmotionerfärdtjänstppettider och taxa tervinningcentralenkommunfullmäktigesophämtningmullsjö bostäderledighetsansökanlediga jobbbygglov

Ännu bättre företagsklimat

Datum: 2014-05-25 Kategori: Näringsliv & arbete

Mullsjö klättrar 32 placeringar i Svenskt näringslivs rankinglista över företagsklimatet

På Svensk Näringslivs rankinglista över företagsklimatet i Sverige och hamnar Mullsjö som god tvåa i länet efter Habo kommun.

– Det är väldigt glädjande, det är ju också ett tydligt bevis för att det görs förbättringar hela tiden, säger Ingemar Eriksson, ordförande i Företagarna i Mullsjö.

 

Svenskt näringslivs ranking 2014

Undersökningen "Företagsklimat" bygger på företagens betyg av företagsklimatet i den egna kommunen, men även statistik från bland annat Statistiska centralbyrån vägs in.

 

- Ett enträget arbete för att skapa en bra dialog med företagen har givit resultat, säger kommunutvecklare Lars Grehn.


De främsta orsakerna till att våra företag nu känner sig mer till freds med näringslivsklimatet och dess utveckling i Mullsjö, än tidigare grundar sig förmodligen i bland annat

  • ökad samverkan skola-företag
  • företag som expanderar och nyanställer i Mullsjö
  • planering av ny industrimark
  • färdigställande av nya kommunägda lägenheter
  • ökad efterfrågan av tomtmark för boende
  • ökad satsning på nyföretagande samt
  • ökad ekonomisk satsning på våra näringslivsfrågor, via bildande och deltagande i ett, tillsammans med företagen, ägt näringslivsbolag

 

 

Om Företagsklimat

Det är det lokala företagsklimatet är i fokus för foretagsklimat.se. Underlag samlas in genom att varje år får ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar ges det lokala företagsklimatet en plats i debatten.

 

Kommunernas arbete för ett bättre företagsklimat

En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt, de kan inte påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort.

Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra. Kommunerna, och deras arbete för ett bättre företagsklimat, är en väldigt viktig pusselbit om Sverige även i fortsättningen ska ha växande och konkurrenskraftiga företag.

 

Ekätundersökningen och ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år och som presenteras på www.foretagsklimat.se bidrar till att sätta fokus på just detta viktiga arbete.

2014-05-07 av: Annika Tompa