mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

tieto educationmullnetskolstartskolstart på trollehöjdskolanbiblioteksimhallens öppettidertietoppettider och taxa tervinningcentralenreglementehamid zafar utsedd till årets svenskryfors i dag och dess historialediga jobbvårdcentralensjälvservicesimhallensimhallintranetbygglov

Alternativa skollokaler till Trollehöjdsskolan

Datum: 2015-01-23 Kategori: Utbildning & barnomsorg, Bygga, bo & miljö, Trygghet & säkerhet

Hela Trollehöjdskolan kommer att flytta till alternativa lokaler. Mullsjö kommun beslutat att snarast möjligt komplettera de beställda paviljongerna med ytterligare paviljonger så att hela skolan kan utrymmas Nyhetsbild

Mot bakgrund av situationen på Trollehöjdsskolan kallade kommunledningen representanter från samtliga partier i Mullsjö kommunfullmäktige till möte. Mötet avhölls onsdagen den 21 januari kl 16.00—17.30. På mötet deltog även berörda tjänstemän.

 

Under mötet kunde snabbt konstateras att situationen på skolan inte blir eller blivit bättre utan att ytterligare några elever fått allergiliknande symptom. Totalt på vår lista finns nu 59 elever, 26 lärare och 2 lokalvårdare som över tid haft symptom eller reaktioner i olika grad.

 

Felsökning och åtgärder vidtages kontinuerligt men vi vet ännu inte med säkerhet orsaken till problemen. Nästa stora åtgärd, ventilationsbyte, kommer inte att kunna genomföras förrän till senvåren/sommaren.

 

Den genmensamma bedömningen blev att situationen är ohållbar och en lösning för elevernas och personalens välbefinnande måste snarast genomföras. Förutom hälsan måste elevernas möjlighet till studieresultat som har betydelse för deras framtid beaktas.

 

Det gemensamma beslutet blev att snarast möjligt komplettera de beställda paviljongerna med ytterligare paviljonger så att hela skolan kan utrymmas.

 

Uppgiften att snarast  lösa situationen har getts till tjänstemännen och vi är väl medvetna om  att vi kan inte följa ordinarie upphandlingsrutiner (konkurrensverket är underrättat). Beslutet kommer i efterhand att förankras i kommunfullmäktige.

 

Tjänstemännen har också fått uppgiften att planera för en lugn och organiserad återflytt till Trollehöjdsskolan, när vi återställt skolan.

 

Information och tidsplaner kommer fortlöpande att redovisas på webbplatsen www.mullsjo.se

 


Linda Danielsson  
Kommunstyrelsen Ordförande  

 

Lennie Johansson

Kommunchef

2015-01-23 av: Annika Tompa