mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Fritt Val inom socialtjänsten

Inom socialtjänsten i Mullsjö kommun finns Fritt Val enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Fritt Val innebär att personer som har beviljats en viss insats själva får välja den utförare som ska utföra hjälpen - kommunen eller någon externa utförare som har blivit godkända av kommunen.

Idag finns Fritt Val inom hemtjänst och inom daglig verksamhet som vänder sig till personer under 65 år med intellektuellt funktionsnedsättning. Beslut finns att även införa Fritt val inom matdistribution till hemtjänstmottagare.

Kommunens ansvar

Konkurrensutsättning som sker enligt LOV innebär att kommunen ansvarar för:

•att verksamheten bedrivs enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns
•att kommunen fastställer eventuella avgifter och taxor
•att den interna kontrollen är tillräcklig, vilket betyder att kommunen följer upp, kontrollerar och utvärderar verksamheten
•att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt


Senast uppdaterad: 2015-04-13 Ansvarig: Madelene Ericsson