mullsjö logotyp

Upphandling och inköp

I Mullsjö kommun köper vi varor, tjänster och entreprenader för över 200 miljoner kronor varje år. Eftersom inköpen finansieras av skattepengar så finns vissa regler som ska följas. Reglerna gäller för alla inköp, oavsett om det kostar några kronor eller flera miljoner kronor.

Inköpsprocessen omfattar alla steg från att ett behov uppstår till att leveransen är fullgjord och fakturan betald. 

Vi som köpare har en mängd regler och bestämmelser att förhålla oss till, exempelvis måste vi följa kommunens delegationsordning, ta hänsyn till vårt miljöprogram, upphandlingslagar, avtalslag, köplag och bestämmelser kring fakturahantering och redovisning.

Vi hoppas att du som företagare respekterar att vi följer dessa regler, vi kan till exempel inte köpa vad vi vill från vem vi vill. Men så långt det är möjligt försöker vi att göra det enkelt för dig att hitta våra upphandlingar, lämna anbud och att skicka fakturor. En lyckad upphandling är en upphandling där vi får många bra anbud och där såväl små som stora företag tävlar på lika villkor och där vi till slut får leverans av ett hängivet företag som erbjuder en effektiv och gärna innovativ lösning på vårt behov!

Våra annonserade upphandlingar finner du alltid i OPIC och ofta via Twitter @upphandmullsjo.

Fakturor tar vi emot elektroniskt, kontakta Pagero för anslutning.

Välkommen med ert anbud!


Senast uppdaterad: 2019-04-02 Ansvarig: Fredrik Nyström