mullsjö logotyp

Miljötillsynsavgifter

Avgifter tas ut för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen.  Kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner fastställer miljönämndens taxor, som årligen justeras efter arbetskostnadsindex. 
 
Miljönämnden har enligt taxan möjlighet att sätta ned avgift eller efterskänka den om det finns särskilda skäl. Önskar man nedsättning eller efterskänkning av en avgift ska man ansöka om det skriftligen till miljönämnden.

Timavgifter 2018

Tillsyn enligt miljöbalken 964kr
Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 1186kr

För mer infromation se Miljönämndes taxa 2018

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgifter kan beslutas om man inte anmält eller sökt tillstånd för verksamhet där miljöbalken säger att man är skyldig att göra det. Även om man i efterhand anmäler eller söker tillstånd är man skyldig att betala miljösanktionsavgiften.

Vatten och avlopp

För att ansluta till kommunalt vatten och avlopp gäller särskilda regler för dig som har en verksamhet eller ett företag.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson