mullsjö logotyp

Serveringsbestämmelser

 

Denna information innehåller en sammanfattning av de bestämmelser i alkohollagen som rör restaurangernas alkoholservering. Bestämmelserna har till syfte att begränsa skadlig alkoholkonsumtion.

Tillståndshavarens ansvar
Serveringsansvarig personal
Serveringstiden
Inköp från partihandlare
Alkoholfria alternativ
Alkoholpriser
Serveringsförbud till berusade gäster
Gäst under 18 år får ej serveras
Restaurangen ska servera mat
Marknadsföringen ska vara måttfull

Tillståndshavaren har ansvar för att bestämmelserna följs

Den som har tillstånd att servera alkohol ska ha kunskap om alkohollagen och har ansvar för att bestämmelserna för alkoholserveringen följs. Denne måste hålla sig informerad om de regler som gäller för servering av alkoholdrycker.

Serveringsansvarig personal

Ägaren som har tillstånd att servera alkohol utser serveringsansvarig personal för sin restaurang och anmäler denna till kommunen. Tillståndshavaren bedömer själv om den serveringsansvarige är lämplig. Kommunen gör ingen ytterligare prövning. En serveringsansvarig ska hela tiden finnas på restaurangen under serveringstiden. Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen och för eventuella problem som kan uppstå. För att få servera alkoholdrycker ska personalen vara anställd av tillståndshavaren.

Serveringstiden

Serveringstiden finns angiven i tillståndsbeviset. Servering av alkoholdrycker får starta tidigast kl 11.00 och avslutas senast vid den sluttid, som finns angiven i beviset normalt 01.00. Restaurangen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut.

Pil upp

 

Inköp från partihandlare

Den som har serveringstillstånd får endast köpa alkoholdrycker till sin rörelse av någon som har partihandelstillstånd. Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker som anskaffats på annat sätt. Bara de alkoholdrycker som ingår i tillståndet såsom starköl, vin, sprit eller andra jästa alkoholdrycker, får serveras och förvaras i restaurangen.

Det är inte tillåtet att låta en gäst ta med sig alkoholdrycker från restaurangen.
En gäst får inte heller ta med sig egen alkoholdryck till restaurangen.

Alkoholfria alternativ

Restaurangen måste kunna servera alkoholfria drycker i ett tillfredsställande urval för gäster som vill ha ett sådant alternativ. För varje alkoholsort som restaurangen har skall det även finnas ett alkoholfritt alternativ.

Priset på alkoholen

Priset på alkoholdrycker får inte sättas lägre än självkostnadspriset, vilket innebär inköpspris plus tillägg för skatt, hantering och servering. Alkoholförsäljningen ska bära sin egen kostnad. Prissänkning på alkoholdrycker under viss tid på dagen, sk. Happy hour, måste även omfatta mat och lättdrycker. Mängdrabatter, t ex köp två starköl så får du den tredje gratis, är inte tillåtet.

Ingen servering till berusade gäster

Alkoholdrycker får inte serveras till en gäst som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Kravet på återhållsamhet innebär att serveringen ska avbrytas innan problem med ordning och nykterhet uppstår. En gäst som blivit onykter eller störande bör inte serveras mer alkoholdrycker. Gästen bör även avvisas från restaurangen. Serveringspersonalen får inte aktivt påverka en gäst att köpa alkoholdrycker.

Pil upp

 

Gäster under 18 år får inte serveras alkohol

Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på restaurangen till någon som är under 18 år. Bestämmelserna om åldersgränser hindrar inte att en restaurang tar emot yngre gäster, men det finns en skyldighet att se till att dessa inte serveras eller dricker alkoholdrycker. Ansvaret för detta ligger alltid hos den som serverar även om det finns dörrvakter som har till uppgift att göra ålderskontroll. Gästen måste kunna styrka sin ålder. En rekommendation är att kräva legitimation av gäster om deras ålder är okänd och om de antas vara yngre än 25 år.

Restaurangen ska servera mat

Restaurangen måste erbjuda ett varierat utbud av lagad mat under hela tiden som servering av alkoholdrycker pågår. 

Marknadsföringen ska vara måttfull

Grundregeln vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter är att man ska iaktta måttfullhet. Detta innebär att reklam får finnas på restauranger som har serveringstillstånd, men den får inte vara påträngande eller uppmana till alkoholbruk. Marknadsföring i form av varuprover, avsmakning, presenter och rabattmärkeserbjudande får inte förekomma.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Chef för individ- och familjeomsorg