mullsjö logotyp

För att starta förskola eller annan pedagogisk omsorg med barn behöver du ta reda på vilka krav som gäller för lokaler, livsmedelshantering och dricksvatten. Miljöförvaltningen har därför sammanställt råd om detta på denna sida

 

Det ställs särskilda krav på lokaler för förskolor och arbete med barn- och utbildning så kallad pedagogisk omsorgsverksamhet. Kraven hittar man i miljöbalken som är den samling av lagar som har som syfte att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Innan du startar:

•Läs miljöförvaltningens vägledning ”Starta förskola eller annan undervisningslokal”

Informera, anmäl och registrera

Lokaler  

När det gäller pedagogisk omsorg som bedrivs i lokaler som liknar en förskola som inte är hemmiljö, behöver miljöförvaltningen informeras i god tid innan verksamheten startas. Det kan inledningsvis ske genom ett telefonsamtal till oss.

Anmäl undervisningslokaler

•Anmäl undervisningslokal minst 6 veckor innan verksamheten startar. Använd blanketten ”anmälan av lokaler för undervisning”
•Bifoga en beskrivning av verksamheten.

Livsmedelshantering

Matlagning till barn inom pedagogisk omsorgsverksamhet eller annan fristående förskola måste ske på ett säkert sätt. Därför måste hanteringen, och lokalen där matlagningen sker, uppfylla kraven i Livsmedelslagstiftningen

Registrera livsmedelsanläggning

•Organisationen som tillhandahåller barnomsorgen ska registrera den som livsmedelsanläggning hos miljönämnden. Använd blankett ”registrering av livsmedelsverksamhet”.
•Registreringen ska göras 10 dagar innan verksamheten startar.

Dricksvatten från egen brunn

Om verksamheten har dricksvatten ifrån en egen brunn är det viktigt att veta vilken kvalitet vattnet har. Dricksvattenbrunnen omfattas därför av dricksvattenföreskrifterna. Läs mer på vår sida "Egen dricksvattenbrunn"

Registrera egen brunn

•Registrera brunnen till miljönämnden detta görs separat från livsmedelsregistreringen. Blankett finns på kommunens hemsida sök på ”registrering av dricksvattenanläggning”.
•Dricksvattnet måste därefter provtas regelbundet enligt ett provtagningsprogram som miljönämnden fastställer.

Tillsyn och avgifter

Miljöförvaltningen gör regelbundet kontroll på ovanstående anläggningar och kontrollen finansieras via avgifter.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Agneta Martinsson