mullsjö logotyp

Skolor, förskolor och fritidshem

Skolor, förskolor och liknande lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Egenkontroll

Lokalerna ska vara lämpliga med tillräcklig ventilation. Det ska finnas egenkontroll med dokumenterade rutiner för att förebygga risker för miljö och hälsa, där det tydliggörs vem som ansvarar för olika områden. Egenkontrollen kan bland annat innehålla rutiner för underhåll, lokalvård, hygien, olyckor, kemikaliehantering och avfallshantering. För att undvika smittspridning är det viktigt med bra hygienrutiner och städning. Egenkontrollen ska vara en del av den dagliga verksamheten och kan till exempel samordnas med arbetsmiljöarbetet. Tillsyn på kommunala skolor och förskolor sker exempelvis i samband med skyddsronder.

Starta förskola

Planerar du att starta en förskola? Läs vår vägledning, se länk.

2016-06-01 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik