mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Skolor, förskolor och fritidshem

Skolor, förskolor och liknande lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Egenkontroll för att förebygga risker för miljö och hälsa

Lokalerna ska vara lämpliga med tillräcklig ventilation. Det ska finnas egenkontroll med dokumenterade rutiner för att förebygga risker för miljö och hälsa, där det tydligt framgår vem som ansvarar för olika områden. Egenkontrollen kan bland annat innehålla rutiner för underhåll, lokalvård, hygien, olyckor, kemikaliehantering och avfallshantering.

För att undvika smittspridning är det viktigt med bra hygienrutiner och städning.

Egenkontrollen ska vara en del av den dagliga verksamheten och kan till exempel samordnas med arbetsmiljöarbetet. tillsyn på skolor och förskolor sker kontinuerligt.

Hur ofta inspekteras skolan eller förskolan?

En förskola inspekteras minst vart tredje år och en skola minst vart annat. Om det kommer in klagomål eller annan information som påverkar verksamheten kan det bli fler inspektioner. Har du klagomål angående skötseln eller lokaler på en skola eller förskola kan du kontakta miljöförvaltningen.

Starta förskola

Planerar du att starta en förskola? Läs vår vägledning under länkar.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 Ansvarig: Agneta Martinsson