mullsjö logotyp

Offentliga lokaler

Skolor, förskolor och liknande lokaler kallas för offentliga lokaler. Dessa är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

På underliggande sidor kan du läsa om hur du tar hand om en offentlig lokal och vad som gäller för lokalen, livsmedel, vatten, avgifter med mera.


Senast uppdaterad: 2018-03-08 Ansvarig: Agneta Martinsson