mullsjö logotyp

Offentliga lokaler

Skolor, förskolor och liknande lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Lokalerna ska vara lämpliga med tillräcklig ventilation.

Egenkontroll

Det ska finnas egenkontroll med dokumenterade rutiner för att förebygga risker för miljö och hälsa, där det tydliggörs vem som ansvarar för olika områden. Egenkontrollen kan bland annat innehålla rutiner för underhåll, lokalvård, hygien, olyckor, kemikaliehantering och avfallshantering. För att undvika smittspridning är det viktigt med bra hygienrutiner och städning. Egenkontrollen ska vara en del av den dagliga verksamheten och kan till exempel samordnas med arbetsmiljöarbetet.

Tillsyn

Tillsyn på kommunala skolor och förskolor sker exempelvis i samband med skyddsronder.

2016-05-11 Innehåll: Agneta Martinsson   Publiceringsansvarig: Eva Junvik