mullsjö logotyp

Kemikalieförteckning

En kemikalieförteckning är en lista över företagets alla kemiska produkter där man bland annat uppger vilka ämnen de kemiska produkterna innehåller, hur stora mängder som används, hur de klassificeras och om de är farliga eller inte.

Varför ska man ha en kemikalieförteckning?

  • Enligt egenkontrollförordningen ska anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter ha en kemikalieförteckning.
  • En kemikalieförteckning görs också för att få god överblick över företagets kemikalieanvändning och för att kunna bedöma riskerna med densamma.
  • För att kunna leva upp till hänsynsreglerna produktvalsprincipen, försiktighetsprincipen och kunskapskravet i miljöbalken.

Vem ska se till att det finns en kemikalieförteckning?

Det är verksamhetsutövaren som alltid är ytterst ansvarig för att det finns dokumenterade och fungerande kemikalieförteckning. Att kemikalieförteckning upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området. Det ska vara fastställt i ansvarsfördelningen vem som ska föra och uppdatera kemikalieförteckningen.

Vad ska man tänka på när man för kemikalieförteckning?

Förteckningen ska kontinuerligt uppdateras och det ska finnas säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier. Förteckningen ska vara på ämnesnivå för att kunna göra en riskbedömning av kemikalieanvändningen.


Senast uppdaterad: 2016-05-11 Ansvarig: Agneta Martinsson