mullsjö logotyp

Egenkontrollpärm

Dokument och mallar angående egenkontroll

För att underlätta arbetet med egenkontrollen följer här lite mer detaljerad information om vad den omfattar och ett antal mallar ex. förslag på rutiner och kemikalieförteckning som du kan ladda ner till din egen dator och jobba vidare med. Du är inte tvungen att använda mallarna utan kan använda verksamhetens egna system om det passar bättre in i din verksamhet. Det är dock viktigt att de egna mallarna följer egenkontrollförordningens krav.

För att se vad egenkontrollpärmen innehåller, klicka på rubriken nedan. I denna pärm ingår även andra verksamheters dokument och dessa finner du under länkar.

Egenkontrollpärm

00.Register för egenkontrollpärm.doc

01. Egenkontroll för företag och verksamheter, miljöförvaltningen.docx

04. Broschyr - Egenkontroll för företagare.pdf

05. Checklista Egenkontroll.pdf

07. Förteckning över beslut exempel.doc

08. Sammanställning av bestämmelser exempel.doc

10. Ansvarsfördelning exempel.doc

11. Rutin, exempel.doc

12. Journalblad.doc

13. Checklista - Bedömning av ny kemisk produkt inför inköp.docx

14. Instruktion Riskbedömning

15. Riskbedömning exempel

16. Rutin exempel - anmälan av driftstörning alt. avvikelse till tillsynsmyndigheten.doc

17. Blankett för anmälan om driftstörning alt. avvikelse till tillsynsmyndigheten.pdf

18. Vägledning - kemikalieförteckning.pdf

19. Kemikalieförteckning.xls

21. Löpande anteckningar för avfall exempel.doc

22. Årlig sammanställning avfall exempel.doc

23. Löpande anteckningar för farligt avfall exempel.doc

24. Årlig sammanställning  farligt avfall exempel.doc

25. Transportdokument för farligt avfall exempel.doc

29. Energikoll i små och medelstora företag.pdf

29. Minska företagets energianvändning.pdf


Senast uppdaterad: 2018-08-30 Ansvarig: Agneta Martinsson