mullsjö logotyp

Avfallslagstiftningen

Vilka regler gäller för mitt företags avfall?

För att ha kontroll på miljöpåverkan behöver verksamhetsutövaren veta hur mycket avfall som uppkommer i verksamheten. Därför ska man löpande journalföra uppkomst av avfall och årligen göra en sammanställning av uppkomsten. Farligt avfall ska journalföras för sig självt skilt från annat avfall.

Om företaget producerar förpackningar ska detta anmälas till Förpacknings och tidningsinsamlingen. Se länk.

Transport av farligt avfall

  • Det är inte tillåtet att själv transportera sitt farliga avfall. Om verksamhetsutövaren transporterar farligt avfall själva ska detta anmälas till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Se länk.
  • Verksamhetsutövaren är skyldigt att kontrollera att transportörer har tillstånd för transport av farligt avfall. Kopia på tillståndet ska finnas hos verksamheten.
  • När verksamhetsutövaren anlitar transportör för att transportera det farliga avfallet ansvarar verksamhetsutövaren och åkaren gemensamt för att ett transportdokument upprättas. En kopia på transportdokumentet ska finnas hos verksamheten och sparas.
  • Företaget är också skyldigt att kontrollera att mottagarna av det farliga avfallet har tillstånd att hantera det farliga avfallet som de tar emot. Kopia på tillståndet ska finnas hos verksamheten.
  • Företaget ska få ett kvitto av mottagaren att avfallet är mottaget.

Senast uppdaterad: 2017-11-15 Ansvarig: Agneta Martinsson