mullsjö logotyp

Ansvarsfördelning

Vad är en ansvarsfördelning? 

En ansvarsfördelning är en uppdelning av arbetsuppgifter, gällande hälso- och miljöfrågor (ej arbetsmiljö), där det står vem på företaget som är skyldig att se till arbetsuppgiften utförs.

Varför ska man ha en ansvarsfördelning?

  • Enligt egenkontrollförordningen ska anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter ha en dokumenterad ansvarsfördelning dvs. den ska vara skriftlig.
  • Ansvarsfördelningen ska också finnas för att inga arbetsuppgifter gällande människors hälsa och miljön ska ”falla mellan stolarna”. Någon ska vara utsedd som ansvarig för att göra något eller se till att något görs ex. att sortera avfall eller kontrollera att sorteringen av avfallet sköts.

Vem ska se till att det finns en ansvarsfördelning?

Det är verksamhetsutövaren som alltid är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande ansvarsfördelning. Att ansvarsfördelningen upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området.

Vad ska man tänka på när man skriver en ansvarsfördelning?

Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad och detta ska vara dokumenterat. Ett organisatoriskt träd är inte tillräckligt utan behöver i så fall kompletteras med arbetsbeskrivning som tydligt anger ansvarsområden. Ej heller är ansvarsområdet ”miljö” tillräckligt då det omfattar så många arbets- och ansvarsområden. Det behöver preciseras mer exakt vad ansvarsområdet miljö innefattar.

Den ansvarige måste ha kunskap om lagar och regler samt ha tid och möjlighet att göra det som krävs. Bland annat ska det finnas någon ansvarig för de beslut och krav som verksamheten berörs av. För att få en lätt överblick över vilka beslut och krav verksamheten berörs av ska de skrivas ner i en lista. Även de viktigaste bestämmelserna (lagstiftning) som gäller för verksamheten ska också skrivas ner i en lista.


Senast uppdaterad: 2016-05-11 Ansvarig: Agneta Martinsson