mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Egenkontroll för företag

Det är viktigt att du som företagare eller annan verksamhetsutövare känner till hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön.

Det är också något som är lagstadgat i miljölagstiftningen Miljöbalken och mer preciserat i Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 1998:901 (egenkontrollförordningen). Se länk.

Läs mer om egenkontroll.

För att underlätta arbetet med egenkontrollen följer här lite mer detaljerad information om vad den omfattar och ett antal mallar ex. förslag på rutiner och kemikalieförteckning som du kan ladda ner till din egen dator och jobba vidare med. Miljöförvaltningen har också tagit fram en egenkontrollpärm som verksamhetsutövaren kan använda för att organisera och bygga upp sin egenkontroll. Se länk.

Den dokumenterade egenkontrollen ska innehålla:

 

Men förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll innebär också att verksamhetsutövaren ska ha kunskap om:

 

Läs mer om dokumenterad egenkontroll via länkarna.


Senast uppdaterad: 2017-11-15 Ansvarig: Agneta Martinsson