mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Miljöfarlig verksamhet

Ditt företag räknas som miljöfarlig verksamhet, och kan vara anmälningspliktig till miljönämnden, om ditt företag har följande förutsättningar:

  • har utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten?
  • använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö genom utsläpp?
  • förorenar mark, luft, vattenområden eller grundvatten?
  • använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller liknande?
  • är ett lantbruk med över 100 djurenheter

Även tillfälliga störningar som till exempel mobila anläggningar (exempelvis krossverk) omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet.

Ta kontakt med miljöförvaltningen för att få veta vad som gäller just ditt företag/verksamhet.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson