mullsjö logotyp

Registrering av livsmedelsanläggningar

Innan du startar en livsmedelsverksamhet som t ex pizzeria, café, kiosk eller annan servering till allmänheten måste din verksamhet bli registrerad hos miljöförvaltningen.

Registrering
Registreringen är en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i miljöförvaltningens register. Du registrerar din verksamhet genom att använda någon av miljöförvaltningens blanketter för registrering av livsmedelsverksamhet. 

När ska verksamheten registreras?
Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta verksamheten två veckor efter att din anmälan har lämnats in, även om du inte fått något beslut. När miljöförvaltningen får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut som bekräftar att din verksamhet är registrerad.

Tillfälliga och mobila verksamheter
Om du har en verksamhet som pågår under en kortare tid ska denna oftast registreras precis som permanenta. Registreringen kan vara tidsbegränsad och utformas så att den upphör då denna tidsperiod passerats. Fordon och andra ambulerande verksamheter ska registreras i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer bedrivas.

Ny ägare eller ny lokal
Om platsen, företaget eller verksamheten ändras, räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Den tidigare innehavarens registrering gäller inte för den nye ägaren. Du måste alltså göra en ny registrering. Samma sak gäller vid ombildande av företag som leder till att verksamheten drivs med nytt organisationsnummer.

Kostnad
Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av en registrering som motsvarar en timmes handläggningstid, för år 2019 är timavgiften 1220 kr. Det är en administrativ avgift och tas ut även om verksamheten, av någon anledning, inte skulle starta.

Efter registreringen
När miljöförvaltningen har registrerat din livsmedelsverksamhet görs en bedömning av hur snart den behöver kontrolleras. De flesta verksamheter besöks inom några veckor.

Vad händer om man startar livsmedelsverksamhet utan att den är registrerad?
Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en registrering bryter du mot lagen. Detta gäller även om du tar över en befintlig lokal utan att göra en registrering. Du riskerar att miljöförvaltningen gör en åtalsanmälan.

Länk till Livsmedelsverkets sida ”Företag, starta eller avveckla”

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2019-01-21 Ansvarig: Agneta Martinsson