mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Livsmedelsverksamhet

Driver du till exempel restaurang, pizzeria, café, kiosk eller mottagningskök i en förskola? Då ska du se till att maten är säker att äta, och att kunderna får tillräcklig information om maten.

Vad räknas som ett livsmedelsföretag?

Alla som bedriver en verksamhet där livsmedel hanteras med viss organisation och kontinuitet, kallas för livsmedelsföretag. Oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte, eller om verksamheten drivs av förening eller församling. En livsmedelsverksamhet måste vara registrerad hos miljöförvaltningen, läs mer  under rubriken Registrering av livsmedelsanläggning.


Vad är en livsmedelsanläggning?

En livsmedelsanläggning är en plats där livsmedelsföretagaren bedriver verksamheten. En anläggning kan till exempel vara lokalen där man lagar maten, lagerhåller livsmedel, säljer livsmedel eller fordonet där livsmedlen transporteras. Ett livsmedelsföretag kan ha en eller flera livsmedelsanläggningar.


Livsmedelskontroll

Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska bedrivas. Den praktiska kontrollen av att reglerna följs i kommunen sköts av miljöförvaltningens inspektörer.

 


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson