mullsjö logotyp

Bassängbad och liknande

Den som bedriver verksamhet med bassängbad, bubbelpool, badtunna eller floating för allmänheten är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Det ska finnas rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid förorening eller avvikelser och man ska regelbundet kontrollera vattenkvaliteten genom provtagning samt ha kunskap om reningsanläggningens effektivitet. Riktvärden för bassänger finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad.

 
Om du har några synpunkter på en verksamhet som miljöförvaltningen har tillsyn över kan du kontakta miljöförvaltningen.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Agneta Martinsson