mullsjö logotyp

Folköl och tobak

Försäljning av folköl

Den som driver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att anmäla verksamheten till kommunen. Anmälan ska ske innan försäljningen sätter igång, annars kan vite utdömas.

Ägaren ska upprätta ett egenkontrollprogram som ska innehålla information till anställda om egna regler och rutiner vid försäljning av folköl och om alkohollagens bestämmelser. Dessa rutiner ska dokumenteras skriftligt.

En tillsynsavgift tas ut av den som bedriver servering av eller detaljhandel med folköl på 500 kronor/år. 

Försäljning av tobak

Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen till kommunen. Anmälan ska ske innan försäljningen sätts igång, annars kan vite utdömas. 

Tobaksvaror får enligt tobakslagen inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till någon under 18 år. Denna åldersgräns gäller alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller med mera. 

Vid försäljning av tobak är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram. Syftet med egentillsynsprogrammet är att informera personalen om hur tobaksvaror skall hanteras och vilka regler som gäller för försäljning, marknadsföring och skyltning. 

Kommunen utövar tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror och tar för detta ut en avgift på 300 kr/år.

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-08-14 Ansvarig: Chef för individ- och familjeomsorg