mullsjö logotyp

Explosiva varor och fyrverkeri

En explosiv vara är ett ämne eller blandning i fast eller flytande form. Genom en kemisk reaktion kan ämnet avge en sådan temperatur och sådant tryck med en sådan hastighet att de kan skada omgivningen.

Varor som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva föremål.  Allt som har tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller liknande är alltid explosiva varor. Exempel på explosiva varor är krut, fyrverkerier, sprängmedel eller ammunition.

Tillstånd

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar explosivvaror ska ha eller måste ansöka om tillstånd. Ansökan för tillstånd hittar du i blankettrutan. Den 1 september 2010 tog kommunen över ansvaret för tillstånd för hantering och förvaring av explosiva varor från polisen.

Sprängningstillstånd och avskjutning av exempelvis fyrverkerier kommer även i fortsättningen hanteras av polismyndigheten.

Bestämmelse för fyrverkerier valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton

Fyrverkerier och användning av andra pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 18.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 03.00 enligt vad som följer av 3 kapitlet 7 § Ordningslagen. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten. 

Läs mer om fyrverkerier i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2018-08-14 Ansvarig: Samuel Nyström