mullsjö logotyp

Blanketter

Hygienisk verksamhet

(Öppnas i nytt fönster)

Anmälan av lokaler för hygienisk behandling och bassängbadverksamhet.pdf

Anmälan om att starta eller driva solarium.pdf

Anmälan av lokaler för undervisningslokaler.pdf

Livsmedel och dircksvatten

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.pdf

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.pdf

Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om driftsstörning avvikelse.pdf

Anmälan om kemisk bekämpning.pdf

Ansökan om tillstånd kemisk bekämpning.pdf

Personuppgifter

När du har skickat in blanketten med dina eller dina anhörigas personuppgifter godkänner du att dessa uppgifter behandlas av Mullsjö kommun. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen.


Senast uppdaterad: 2019-02-06 Ansvarig: Agneta Martinsson