mullsjö logotyp

Tillstånd, regler och tillsyn

Vissa verksamheter kräver mer tillstånd än andra att bedriva. Du kan läsa mer på www.verksamt.se kring vilka tillstånd som eventuellt behövs för att driva eller utveckla företag. På undersidorna här hittar du också mer information.


Bygglov

Har du frågor kring ditt bygglov och din fastighet är du välkommen att diskutera det med kommunens bygglovsansvarige - se kontaktuppgifter i kontaktruta. 

Miljö

Som företagare måste du ibland söka tillstånd hos kommunen för att bedriva vissa verksamheter.

Det behövs bland annat tillstånd eller anmälan om du driver livsmedelsanläggning eller om du planerar att servera alkoholhaltiga drycker. Socialnämnden och miljönämnden genomför tillsyn över de tillstånd de har beviljat. Med tillsyn menas att granska och kontrollera att företag och verksamheter följer gällande lagstiftning. För detta arbete tar kommunen ut en avgift.

Det finns många verksamheter där farligt avfall förekommer och hantering av farligt avfall styrs därför av en rad regler. Om du hanterar farligt avfall rekommenderar vi dej att läs mer under Bygga, bo &  miljö > Avfall och återvinning, se länk i länkrutan.

Serveringstillstånd
Du söker serveringstillstånd via socialkontoret - se kontaktuppgifter i kontaktrutan. 

Starta nytt företag

När du vill registrera ditt nya företag, kontaktar du Bolagsverket - se kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2016-04-18 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy