mullsjö logotyp

Tillstånd, regler och tillsyn

Vissa verksamheter kräver mer tillstånd än andra att bedriva.


Bygglovsärenden

diskuterar du med kommunens bygglovsansvarige - se kontaktuppgifter i kontaktruta. 

Miljöärenden

Som företagare måste du ibland söka tillstånd hos kommunen för att bedriva vissa verksamheter.

Du måste bland annat söka tillstånd eller anmäla om du driver livsmedelsanläggning eller om du planerar att servera alkoholhaltiga drycker. Socialnämnden och miljönämnden genomför tillsyn över de tillstånd de har beviljat. Med tillsyn menas att granska och kontrollera att företag och verksamheter följer gällande lagstiftning. För detta arbete tar kommunen ut en avgift.

Det finns många verksamheter där farligt avfall förekommer och hantering av farligt avfall styrs därför av en rad regler. Läs mer under Bygga, bo &  miljö > Avfall och återvinning, se länk i länkrutan.

 

Serveringstillstånd

söks via socialkontoret - se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

 

Nytt företag

När du vill registrera ditt nya företag, kontaktar du Bolagsverket - se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

2016-04-18 Innehåll: Annika Tompa Pálffy   Publiceringsansvarig: Annika Tompa Pálffy