mullsjö logotyp

Starta egen verksamhet

Genom nätverk, utvecklingsprojekt och samarbeten skapas ofta förutsättningar för nya verksamheter. Vi arbetar för att ytterligare utveckla nya mötesplatser och skapa ännu bättre förutsättningar för nyföretagande i vår kommun.

Nedan ser du en länksamling av företag och kontaktpersoner för dig som behöver rådgivning inför start av nytt företag. Klicka på länkarna för att veta mer om verksamheterna:

Nyföretagande Mullsjö

Mullsjö Utveckling AB

ALMI Företagspartner

Bolagsverket

Coompanion Jönköpingslän

Tillväxtverket

Verksamt.se

Science Park Mullsjö

StartaEget info

Mittföretag

Finansieringsportalen

Lomsjöakademin

Nyföretagande Mullsjö

Den allmänna delen kring företagandet hanterar vi i det vi kallar Nyföretagande Mullsjö. Vi har informationsträffar, frukostmöte med olika teman och andra nätverksbefrämjande aktiviteter. Självklart har vi även personliga träffar. Mötesplatsen är på Kontorshotellet i Mullsjö. 

Pil upp

Mullsjö Utveckling AB- genom samverkan skapar vi tillväxt

Mullsjö utveckling är näringslivsbolaget som stärker näringslivet och skapar rätt förutsättningar för tillväxt i Mullsjöregionen. Genom samverkan mellan företag, kommun och skola skapar vi en starkare tillväxt för nya och befintliga företag såväl som för näringslivet i sin helhet. 
För mer information, se kontaktuppgifter till näringslivsansvarig i kontaktrutan och länk till Mullsjö Utveckling AB i länktipsrutan. 

Besöksadress
Bjurbäcksvägen 1
565 33 Mullsjö

Kontaktlista företagsstart 

ALMI företagspartner

Klubbhusgatan 13
553 03 Jönköping

Kontaktpersoner:
Annica Böhm
036-30 65 15
070-567 22 97
annica.bohm@almi.se

Ingemar Jansson
036-30 65 17
070-636 06 77
ingemar.jansson@almi.se

ALMI hjälper inför en företagsstart till med att bedöma affärsidéer, analysera förutsättningar och göra marknadsbedömningar. 

Bolagsverket

Bolagsverket har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. 

Telefon: 0771-670 670

Pil upp

 Coompanion Jönköpings län
Kvarnarps gård
575 95 Eksjö
tfn 0381-159 60
jonkoping@coompanion.se


Kontaktpersoner:
Ronny Korsberg
0381-159 61
0705-304 227
ronny@coompanion.se

Katrin Bergqvist
0708-800 338
katrin@coompanion.se

Coompanion arbetar med information och rådgivning för människor som vill starta företag tillsammans eller samverkar på annat sätt. Rådgivningen är kostnadsfri. Vi arbetar också med regional utveckling och driver olika utvecklingsprojekt med inriktning offentlig verksamhet, ungdomars entreprenörskap och nätverksföretagande. 

 Tillväxtverket
(f.d. Nutek) ger kostnadsfri information och vägledning till dig som startar företag. Här hittar du fakta och får svar på många av dina frågor. Telefon, 020-35 10 10.

 Verksamt.se
En samverkanssite där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket slagit ihop dess intressen. Kostnadsfri guide för företagare och personer som vill starta eget företag. På Verksamt.se finns all information som behövs när man ska starta eget.

Science Park Mullsjö- stöd för nyföretagare
Vi stöttar entreprenörer som vill bygga bolag. Vill du testa om din idé har potential att bli ett företag? Boka ett möte med oss så hjälper vi dig utveckla dina idéer. 

Pil upp

 StartaEget Info
Även detta en kostnadsfri guide för företagare och personer som vill starta eget företag. På StartaEgetInfo.se finns all information som behövs när man ska starta eget: Affärsplan, redovisning och dokumentmallar med mera.

 Mittföretag
Ytterligare en kostnadsfri guide för företagare och personer som vill starta eget.
På mittforetag.se finns all information som behövs när man ska starta eget.

 Finansieringsportalen

Via Jönköpings läns webbplats till stöd för nystart och utveckling av företag, på finansieringsportalens webbplats kan du se vilka ekonomiska stödmöjligheter som finns.

 Lomsjöakademin
En intressant hemsida med tester och råd till dig som går i nystartstankar. 


Senast uppdaterad: 2017-09-13 Ansvarig: Lennie Johansson