mullsjö logotyp

Information till dig som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet

Datum: 2019-04-09 Kategori: Näringsliv & arbete

Nya regler gällande sanktionsavgift. Från den 1 januari 2019 har nya regler börjat gälla angående sanktionsavgift.

Enligt lag ska en anmälan om registrering skickas in till kommunen vid start av ny, samt vid övertagande av befintlig livsmedelsverksamhet eller vid betydande ändring av nuvarande livsmedelsverksamhet. Det gäller även vid ändring av bolagsform.

För att du med säkerhet ska undvika en sanktionsavgift ska anmälan skickas in minst två veckor innan start.

Sanktionsavgiften varierar mellan 2 500 – 75 000 kronor.

Information om ändringen i livsmedelslagen SFS 2018:644 och ändringen i livsmedelsförordningen SFS 2018:1643 går att läsa på Svensk författningssamling:

Svensk författningssamling - Förordning om ändring
Svensk författningssamling - Lag om ändring

2019-04-09 av: Eva Junvik