mullsjö logotyp

Mark och lokaler

Lediga lokaler

Lista på lediga lokaler hittar du i dokumentrutan.

Vid frågor kontakta kommunutvecklare Lars Grehn. Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan. 

Industrimark

Mark finns att tillgå för industri- och företagsetablering såväl i Mullsjö som i Sandhem.

Priset för råmark är för närvarande 15 kr/kvm. i Mullsjö och 8 kr/kvm. i Sandhem. Till dessa priser tillkommer anläggningsavgifter för VA samt anslutningsavgift för el och tele. 

Kontakta Teknisk verksamhet för mer information. Kontaktuppgifter till Teknisk verksamhet finns i kontaktrutan.

Byggklara, lediga tomter

I Mullsjö kommun har vi attraktiva, lediga tomter dels på Ruders hagar samt s.k. strötomter i både Mullsjö och Sandhems tätorter. Är du intresserad av en tomt har du möjlighet att teckna ett reservationsavtal med kommunen.

Kontaktuppgifter till handläggare för lediga tomter finns i kontaktrutan.

Läs mer om lediga tomter på tekniska verksamhetens sidor. Länk till information om lediga tomter finns i länktipsrutan.

Hygienlokaler och offentliga lokaler

För att människors hälsa eller miljön inte ska ta skada av verksamheter dit allmänheten har tillträde har miljönämnden ett ansvar att ta emot anmälningar från vissa verksamheter och bedriva regelbunden tillsyn i enlighet med § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer om hygienlokaler och offentliga lokaler på miljöförvaltningens sidor. Länk till information om hygienlokaler och offentliga lokaler finns i länkrutan.

Kommunens fastigheter

Kommunen har egna lokaler och bostäder till en yta av ca 35 000 m2. Dessa förvaltas av fastighetsenheten.

Läs mer om kommunens egna lokaler och fastigheter på fastighetsenhetens sidor. Länk till fastighetsenhetens sidor finns i länktipsrutan.

2017-09-13 Innehåll: Lennie Johansson   Publiceringsansvarig: Lennie Johansson