mullsjö logotyp

Mark och lokaler

Lediga lokaler

Ledig lokaler kan finnas att tillgå. Kontakta handläggare eller fastighetsingenjör som har aktuell information.

Industrimark

Mark finns att tillgå för industri- och företagsetablering såväl i Mullsjö som i Sandhem.

Byggklara, lediga tomter

I Mullsjö kommun har vi attraktiva, lediga tomter. För närvarande är det dock begränsat till strömtomter i Mullsjö tätort. I Sandhem finns ett flertal tomter lediga. Inom kort kommer en helt ny tomtkö publiceras på webbsidan. Kommunen arbetar aktivt för att få fram fler byggklara områden. Är du intresserad av en tomt har du möjlighet att teckna ett reservationsavtal med kommunen.

Kontaktuppgifter till handläggare för lediga tomter finns i kontaktrutan.

Läs mer om lediga tomter på tekniska verksamhetens sidor. Länk till information om lediga tomter finns i länktipsrutan.

Hygienlokaler och offentliga lokaler

För att människors hälsa eller miljön inte ska ta skada av verksamheter dit allmänheten har tillträde har miljönämnden ett ansvar att ta emot anmälningar från vissa verksamheter och bedriva regelbunden tillsyn i enlighet med § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer om hygienlokaler och offentliga lokaler på miljöförvaltningens sidor. Länk till information om hygienlokaler och offentliga lokaler finns i länkrutan.

Kommunens fastigheter

Kommunen har egna lokaler och bostäder till en yta av ca 35 000 m2. Dessa förvaltas av fastighetsenheten.

Läs mer om kommunens egna lokaler och fastigheter på fastighetsenhetens sidor. Länk till fastighetsenhetens sidor finns i länktipsrutan.


Senast uppdaterad: 2018-02-14 Ansvarig: Peter Karlsson