mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Intresseanmälan som vikarie inom förskola/skola/fritids

Mullsjö kommun växer och vi söker fler kollegor inom barn- och utbildningsverksamheten.


Att arbeta inom vår verksamhet som vikarie ger dig en möjlighet att prova på att arbeta inom förskola, fritidshem och skola.

Arbetet är stimulerande och ger dig bra erfarenhet. Som vikare i vår verksamhet får du ett roligt och omväxlande uppdrag som också bidrar att skapa trygga lärandemiljöer för barn och elever i Mullsjö kommun. 

Ta chansen och ansök till oss, vi söker dig som är entusiastisk, har energi och stimuleras av att arbeta med barn och elever inom förskola, fritidshem och grundskola.


Övrig information

Med hänvisning till skollagen ( SFS 2010:800, 1 kap. §31) måste den som erbjuds anställning inom vår verksamhet uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.


Förnamn och efternamn:*
Personnummer (de sex första siffrorna):*
Adress:*
Postnummer och ort*
Telefon:*
E-post*:
Inom vilken verksamhet vill du jobba?*
Ange ungefär hur mycket du kan arbeta i våra verksamheter (ex.heltid, deltid) *
Vilken utbildning har du? * (högskoleutbildning med inriktning)
Hur många terminer har du läst på din utbildning?*
Har du tidigare arbetat i Mullsjö kommun? *


Om ja, var och när arbetade du i Mullsjö kommun?
Valfritt: Vill du ange referenser från arbeten eller studier (Vem kan vi kontakta för att få veta mer om dig?)
Kan du kort beskriva lite om dig själv?
Varför vill du arbeta inom förskola/skola?*
 
Övrig information:
Säkerhet
500+10
 

Senast uppdaterad:2017-03-20 av: Linda Rudelius