mullsjö logotyp

Intresseanmälan som vikarie inom förskola/skola/fritids

Mullsjö kommun växer och vi söker fler kollegor inom barn- och utbildningsverksamheten.


Att arbeta inom vår verksamhet som vikarie ger dig en möjlighet att prova på att arbeta inom förskola, fritidshem och skola.

Arbetet är stimulerande och ger dig bra erfarenhet. Som vikare i vår verksamhet får du ett roligt och omväxlande uppdrag som också bidrar att skapa trygga lärandemiljöer för barn och elever i Mullsjö kommun. 

Ta chansen och ansök till oss, vi söker dig som är entusiastisk, har energi och stimuleras av att arbeta med barn och elever inom förskola, fritidshem och grundskola.


Övrig information

Med hänvisning till skollagen ( SFS 2010:800, 1 kap. §31) måste den som erbjuds anställning inom vår verksamhet uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.


Förnamn och efternamn:*
Personnummer (de sex första siffrorna):*
Adress:*
Postnummer och ort*
Telefon:*
E-post*:
Inom vilken verksamhet vill du jobba?*




Ange ungefär hur mycket du kan arbeta i våra verksamheter (ex.heltid, deltid) *
Vilken utbildning har du? * (högskoleutbildning med inriktning)
Hur många terminer har du läst på din utbildning?*
Har du tidigare arbetat i Mullsjö kommun? *


Om ja, var och när arbetade du i Mullsjö kommun?
Valfritt: Vill du ange referenser från arbeten eller studier (Vem kan vi kontakta för att få veta mer om dig?)
Kan du kort beskriva lite om dig själv?
Varför vill du arbeta inom förskola/skola?*
 
Övrig information:
Säkerhet
500+10
 

2017-03-20 av: Linda Rudelius   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors