mullsjö logotyp

Dina förmåner

Förmåner för anställda i Mullsjö kommun

Som anställd i Mullsjö kommun har du tillgång till ett antal förmåner. Det kan skilja sig beroende på vilken tjänst du har. Här kommer nägra exempel. 

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare i Mullsjö kommun får du ett friskvårdsbidrag på 1300 kr per år. Som medarbetare har du också möjlighet till rabatterade priser på Nordic Wellnes och Friskis & Svettis i Mullsjö, Habo och Jönköping. 

Fria bad

Anställda i kommunen har möjlighet att bada och simma gratis i Mullsjö simhall. 

Rikskort

Mullsjö kommun erbjuder sina anställda möjligheten att köpa något billigare lunch via Rikskort. 

Biobiljetter

Som tillsvidare- eller månadsanställd i Mullsjö kommun har du möjlighet att köpa biobiljetter till SF Bio till självkostnadspris. 

Förmånligt årskort hos Läntrafiken och Västtrafik

Som tillsvidareanställd eller anställd under minst ett år inom Mullsjö kommun har du chansen att resa med kollektivtrafiken till ett ännu förmånligare pris. Tack vare ett särskilt avtal med Jönköpings Länstrafik och med Västtrafik kan du köpa deras årskort på avbetalning under tolv månader. Jämfört med att köpa tolv månadskort kan du spara tusentals kronor.

Låna båt i Stråken

Du kan låna en mindre roddbåt och ro ut i sjön Stråken. 

Företagshälsovården

Mullsjö kommun har avtal med företagshälsovård som arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt.

Ögonlaseroperation

Anställda inom Mullsjö kommun kan betala ögonlaseroperation med bruttolöneavdrag.

Studiestöd

Du kan få bidrag för studier på fritiden som syftar till utveckling i nuvarande tjänst eller för avancemang i kommunen.

Semester

Som medarbetare i Mullsjö kommun har du minst 25 semesterdagar. Det år du fyller 40 får du 31 semesterdagar och det år du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Byta semesterdagstillägg mot extra ledighet

Jobbar du inom vissa verksamheter kan du byta semesterdagstillägg mot extra semesterdagar som ger extra semesterledighet med 4 – 5 dagar per år.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar i följd. 

Rökfri arbetstid

I Mullsjö kommun vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Vi har därför rökfri arbetstid för kommunens samtliga medarbetare och erbjuder hjälp i form av ”sluta-röka-program” på arbetstid till anställda som vill sluta röka.

Sjuklön - upp till 90 dagar

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du utöver sjukersättning ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjukförsäkring

Medarbetare i Mullsjö kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring. 

Pension

Utöver den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har du som medarbetare i Mullsjö kommun även en tjänstepension/avtalspension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas. Mullsjö kommun avsätter pengar till din pension. 

Du har möjlighet att pensionsspara via bruttolöneavdrag.

Om du arbetat mer än 10 år inom kommunen kan har du möjlighet att vid fyllda 60 år gå ner i tid med bibehållen pensionsinbetalning.


Senast uppdaterad: 2018-05-07 Ansvarig: Lisa Miklos