mullsjö logotyp

Science Park Mullsjö

Stöd för utveckling av affärsidéer på hemmaplan!

Science Park Mullsjö är ett projekt inom Mullsjö kommun i samarbete med Science Park Jönköping. Idag finns det Science Park noder i alla länets tretton kommuner. Målet är att öka nyföretagandet och stärka utvecklingen för nya företag.

 

Arbetet leds av den Ideella föreningen Science Park Systemet i Jönköpings län, vars medlemmar utgörs av länets kommuner, Högskolan i Jönköping, Landstinget, Handelskammaren, Företagarna och Svenskt Näringsliv.

Science Park-verksamheten finansieras av Region Jönköpings län.


Senast uppdaterad: 2017-09-13 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy