mullsjö logotyp

Stöd till utveckling

Leader Östra Skaraborg är en förening för utveckling av landsbygden i de sju kommuner som finns med i området. Föreningen har har ekonomiska möjligheter att stödja olika utvecklingsprojekt. En ny leaderperiod är på väg att sjösättas för åren 2015-2020 inför vilken även strategier för sökbara utvecklingsområden kommer att utarbetas. Följ gärna arbetet på dess hemsida.

Science Park Mullsjö är en arena för utveckling, alternativt nystart av företag/personer med innovativa idéer. 

Mullsjö Utveckling AB. Nystartat näringslivsbolag för ökad samverkan och tillväxt.

Företagsjouren. Regional stödfunktion om ditt företag har bekymmer.

Finansieringsportalen. Webbplats rörande finansiering vid utveckling och nystart av företag.

Enterprice Europe Network. Kostnadsfri vägledning till den europeiska marknaden.

Regionalt resurscentrum för kvinnor. Ska verka för fördjupad och breddad demokrati och ge förutsättningar för lokal mobilisering av alla resurser med syfte att främja en jämnare fördelning av regionalpolitiska resurser mellan kvinnor och män.

2015-06-10 Innehåll: Lennie Johansson   Publiceringsansvarig: Lennie Johansson