mullsjö logotyp

Nöjda företagare i Mullsjö

Mullsjö kommuns företagare upplever en positiv utveckling i allt från politikers attityder till företagande och kommunal konkurrens till infrastruktur. Enligt enkätundersökning som Svenskt Näringsliv publicerat är företagare i Mullsjö kommun nöjda och kommunen har stigit två steg på rankingen sen förra året. 

Svenskt Näringsliv har publicerat årets enkätundersökning av företagsklimatet. 1400 företagare och 350 politiker i Jönköpings län har betygsatt sin hemkommun. 

Mullsjö sticker ut positivt på flera olika områdena.

Mullsjös politiker och företagare i samstämd bild av företagsklimatet

I årets undersökning har även samma frågor ställts till kommunpolitiker i varje kommun. Generellt i länet är politikernas bild betydligt mer positiv av företagsklimatet än företagens, men i Mullsjö är skillnaden mellan politikens och företagarnas bild relativt liten.

Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med företagsrelaterad statistik till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat.

Näringslivsbolag för att främja affärsklimatet

Mullsjö kommun tog 2013 fram ett beslutsunderlag för politikerna att ta ställning till rörande satsning på tillväxt i kommunen. I slutet av 2014 startades ett näringslivsbolag, Mullsjö Utveckling AB.

Näringslivet är till största delen ägare av bolaget och Mullsjö kommun har en minoritetsost (5%). 

Vad kan vi göra för dej?

Företagen i Mullsjö får möjlighet att teckna serviceavtal med Mullsjö kommun, där stöd och coachning ingår med tillgång till bland annat klusterutveckling, företagsträffar och ett större kontaktnät. Syftet med satsningen är att hitta reella samverkanspunkter mellan kommun och näringsliv, samt skapa resurser för att genomföra detta.

 


Senast uppdaterad: 2015-06-05 Ansvarig: Lennie Johansson