mullsjö logotyp

Nöjda företagare i Mullsjö

Mullsjö kommuns företagare upplever en positiv utveckling i allt från politikers attityder till företagande och kommunal konkurrens till infrastruktur. Enligt enkätundersökning som Svenskt Näringsliv publicerat är företagare i Mullsjö kommun nöjdast och den kommun i länet som förbättrar sitt betygsresultat mest. 

Svenskt Näringsliv har publicerat 2015 års enkätundersökning av företagsklimatet. 1400 företagare och 350 politiker i Jönköpings län har betygsatt sin hemkommun. 

Allra högst sammanfattande omdöme får Mullsjö kommun och är segrare även när det gäller den största förbättringen av det sammanfattande omdömet. Mullsjö som sticker ut positivt på flera områden i de olika parametrarna.

Mullsjös politiker och företagare i samstämd bild av företagsklimatet

I årets undersökning har även samma frågor ställts till kommunpolitiker i varje kommun. Generellt i länet är politikernas bild betydligt mer positiv av företagsklimatet än företagens, men i Mullsjö är skillnaden mellan politikens och företagarnas bild relativt liten.

Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med företagsrelaterad statistik till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat.

"Vi är väldigt stolta över den positiva utvecklingen av företagsklimatet som vi haft i Mullsjö kommun på senare år. Det visar på ett tydligt resultat av den satsning kommunen har gjort när det gäller att utveckla och stärka det lokala näringslivet. Ytterligare ett tydligt bevis på det är ju bildandet av näringslivsbolaget Mullsjö Utveckling som startade i slutet av 2014 och nu fokuserar på att driva utvecklingen ytterligare framåt för att kunna ta nästa kliv i näringslivsutvecklingen."

– Sara Vennström, utvecklingschef Mullsjö Utveckling AB, 2015

Nystartat näringslivsbolag för att främja affärsklimatet

Mullsjö kommun tog 2013 fram ett beslutsunderlag för politikerna att ta ställning till rörande satsning på tillväxt i kommunen. I slutet av 2014 startades ett näringslivsbolag, Mullsjö Utveckling AB.

Näringslivet är till största delen ägare av bolaget och Mullsjö kommun har en minoritets post (5%). 

Företagen i Mullsjö får möjlighet att teckna serviceavtal med Mullsjö kommun, där stöd och coachning ingår med tillgång till bland annat klusterutveckling, företagsträffar och ett större kontaktnät. Syftet med satsningen är att hitta reella samverkanspunkter mellan kommun och näringsliv, samt skapa resurser för att genomföra detta.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning presenteras en statistisk sammanställning om Mullsjö kommuns syn på företagsklimatet. Läs mer om undersökningen via länk till Företagsklimat.se i länktipsrutan.

För mer information om Mullsjös betygsättning på näringslivet, se Svenskt Näringslivs artikel om nöjda företagare i Jönköpings län via länktipsrutan.

2015-06-05 Innehåll: Yvette Tidefors   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors