mullsjö logotyp

Etablering

Dags att starta eget? I Mullsjö kommun får du många möjligheter att utveckla ditt företag och vi erbjuder stöd för dig som vill bygga bolag.  

Infrastukturen är mycket god i vår kommun. Tåg- och flygförbindelser finns inom rimigt avstånd från hela kommunen. Vägen mot Jönköpings byggs om och blir dubbelfilig. Arbetet beräknas klart under 2019 och förbättrar kommunikationen för bilister och lastbilstrafik.Det pågår också ett arbete med etablering av fiber utanför tätorterna.

Fiberutbyggnad i Mullsjö kommun

Utbyggnden av fiber är en viktig och strategisk fråga för Mullsjö kommun. Telia bygger öppen fiber i området Mullsjö kommun och erbjuder anslutning till specialpris. Samarbetet är långsiktigt och gäller både tätorter och landsbygd, vilket innebär att även till exempel byalag och ekonomiska föreningar har möjlighet att ansluta sig. Utbyggnaden baseras på efterfrågan från hushåll och företag i kommunen. Läs mer om Fiberutbyggnad Mullsjö via länk i länktipsrutan. Du kan även prata med kommunens IT-strateg som har ansvar för bredbandsfrågor Dejan Nedic

Mullsjö Utveckling- genom samverkan skapar vi tillväxt

Mullsjö Utveckling är navet som stärker näringslivet genom att skapa rätt förutsättningar för tillväxt. Mullsjö Utveckling utgör plattformen för samverkan mellan företag, kommun och skola. Samverkan i Mullsjöregionen genom samarbete, gemenskap och dialog skapar en än starkare tillväxt för så väl nya och befintliga företag som för näringslivet i sin helhet. Tillsammans skapar vi tillväxt!

Nyföretagarcentrum och Sciene park

Science Park Mullsjö stöttar dig med affärscoachning, affärsutveckling och andra stödfunktioner som behövs vid starten.Vi sätter upp en gemensam handlingsplan i syfte att stödja dig att driva ditt företag till ökad tillväxt. Flertalet effektiva metoder och verktyg används för affärsutveckling och coachning. Du får även tillgång till samarbetspartners med expertis inom olika områden, såsom juridik, ekonomi, finansiering och mycket mer.

Företagsamhet utomlands

Vill du utveckla ditt företag via utländska samarbetspartners finns bland annat en avdelning inom Region Jönköpings län att tillgå. Dess uppgift är bland andra att finna lämplig lokalisering för utländska företag i regionen samt söka utländska företag vilka kan utgöra ett värdefullt komplement till vår befintliga näring.

Enterprise Europe Network

Erbjuder kostnadsfria tjänster: information och rådgivning-  förmedling av internationella affärskontakter-  service vid teknik- och forskningssamarbeten.

Business Sweden

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt, och för utländska aktörer att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 60 av världens mest intressanta marknader.

Har du en idé eller ett företag du vill flytta med dig till Mullsjö, tveka inte att kontakta oss. Se uppgifter i kontaktrutan. Du kan välja att kontakta Mullsjö utvecking, kommunchefen eller kommunalrådet.


Senast uppdaterad: 2017-09-13 Ansvarig: Lennie Johansson