mullsjö logotyp

Bra länkar

Företagsföreningar i Mullsjö Kommun


Lantbrukarnas Riksförbund          Jonny Lind, Brunared, 565 92 Mullsjö

Företagarna (FR) Lokalavdeln      Ingemar Eriksson, Nunnered, 565 92 Mullsjö

Företagsföreningar, Riksorganisationer och dylikt

Mullsjö Utveckling AB- Genom samverkan skapar vi tillväxt

Mullsjö Utveckling är näringslivsbolaget som stärker näringslivet och skapar rätt förutsättningar för tillväxt i Mullsjöregionen. Genom samverkan mellan företag, kommun och skola skapar vi en starkare tillväxt för nya och befintliga företag såväl som för näringslivet i sin helhet. 

Science Park MullsjöGenom Science Park Mullsjö hjälper vi nyföretagare att utveckla sina idéer och starta företag. 

Almi

Bolagsverket

Esbri

Finansieringsportalen 

Företagsjouren

Gränslösa affärer

Industrins Utvecklingscenter (IVC)

Kreditgarantiföreningen i Jönköpingslän (KGF)

Leader Östra Skaraborg

Nyföretagarcentrum

Skatteverket

Svenska uppfinnarföreningen

Patent och registreringsverket (PRV)

Enterprise Europe Network

Buissnes Sweden

Regionalt resurscentrum för kvinnor

Tillväxtverket

www.verksamt.se Framtidens hemsida för samlad information och service från myndigheter till företag. 

2017-09-13 Innehåll: Lennie Johansson   Publiceringsansvarig: Lennie Johansson