mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Bra länkar

Företagsföreningar i Mullsjö Kommun


Lantbrukarnas Riksförbund          Jonny Lind, Brunared, 565 92 Mullsjö

Företagarna (FR) Lokalavdeln      Ingemar Eriksson, Nunnered, 565 92 Mullsjö

 

Företagsföreningar, riksorganisationer och dylikt

Almi

Bolagsverket

Esbri

Finansieringsportalen 

Företagsjouren

Gränslösa affärer

Industrins Utvecklingscenter (IVC)

Kreditgarantiföreningen i Jönköpingslän (KGF)

Leader Östra Skaraborg

Nyföretagarcentrum

Skatteverket

Svenska uppfinnarföreningen

Patent och registreringsverket (PRV)

Enterprise Europe Network

Buissnes Sweden

Regionalt resurscentrum för kvinnor

Tillväxtverket

www.verksamt.se  Samlad information och service från myndigheter till företag! 


Senast uppdaterad: 2017-09-13 Ansvarig: Lennie Johansson