mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Företag, stöd och rådgivning

Här finns en Mullsjöanda med många små företag och några riktigt stora. I kommunen finns cirka 400 företag. Mullsjö ligger just nu på 19:e plats i Svenskt Näringslivs ranking. Mullsjö Utveckling är ett näringslivsbolag med avsikt att stimulera till utveckling av befintliga företag samt stimulera till att starta nya. Bolaget ägs gemensamt av företagen där Mullsjö kommun är en delägare. 

Näringslivsbolaget Mullsjö Utveckling

Mullsjö Utveckling är näringslivsbolaget som stärker näringslivet och skapar rätt förutsättningar för tillväxt i Mullsjöregionen. Genom samverkan mellan företag, kommun och skola skapar vi en starkare tillväxt för nya och befintliga företag såväl som för näringslivet i sin helhet.

Stöd för nyföretagare genom Nyföretagarcentrum

Genom Nyföretagarcentrum hjälper vi nyföretagare att utveckla sina idéer och starta företag. Mullsjö Utveckling lägger även stort fokus på företagsutveckling och företagssamverkan för befintliga företag i syfte att nå ökad tillväxt. Vi ser till att samarbetet mellan företag och kommun fungerar smidigt, samt satsar på ett nära samarbete mellan näringsliv och skola med målsättningen att forma fler unga entreprenörer. 

Företagsträffar

För att stärka och utveckla samarbetet mellan näringslivet, kommunen och olika myndigheter ordnas bland annat regelbundna frukostmöten och nätverksträffar för företagare.

Vill du veta mer och få inbjudningar, skicka e-mail till pernilla@mullsjoutvecking.se

Goda förutsättningar för utveckling i vår kommun

Det är kommunens ambition att företagen skall ha de allra bästa förutsättningarna för utveckling. Vi kommer att fortsätta bidra med det vi förmår för att såväl befintliga som nya företag skall finna att Mullsjö är en bra kommun att bedriva verksamhet i. Du som är intresserad kan läsa mer om de politiska målen inom nuvarande mandatperiod, se pdf-fil i dokumentrutan.

Företagen i kommunen utvecklas och nya företag startas kontinuerligt. Under de senaste åren har det startat ungefär 25 nya företag per år, men det finns plats för fler! Du är mer än välkommen med ditt företag till oss - vi har färdigplanerad industrimark och det finns i regel också tillgång till bra lokaler att hyra.

Har du idéer om hur vi gemensamt kan stärka företagandet i vår kommun eller frågor som rör företagandet så är du välkommen att höra av dig till oss. 


Senast uppdaterad: 2015-06-10 Ansvarig: Lennie Johansson