Mullsjö Bostäder logotyp

 

Uppsägning av lägenhet

  

Du måste alltid säga upp ditt hyresavtal skriftligt till oss.

 

Du har 3 månaders uppsägningstid räknat från närmaste månadsskifte efter uppsägningen. Exempel: lägenheten sägs upp under januari månad, ditt avtal upphör då att gälla 30 april. Har du bilplats eller garage blir den automatiskt uppsagd samtidigt som lägenheten.

  

Avanmälan el och ev. andra avtal

 

Glöm ej att avanmäla er hos elbolaget minst 10 dagar före avflyttning. Har du endast Vattenfall AB, görs detta enklast på www.vattenfall.se eller på tel.020 - 82 00 00.

Har du annan el-leveratör? Glöm inte anmäla utflytt.

 

Avbeställ också eventuella avtal som avser TV, telefoni eller bredband till lägenheten, i god tid före avflyttning.

 

Adressändring

 

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en adressändring före flytten.

 

Visning av lägenheten

 

När du har sagt upp ditt hyresavtal börjar vi leta efter en ny hyresgäst till din lägenhet. För att ge den nya hyresgästen möjlighet att komma och titta på sin nya bostad behöver vi din hjälp med visning. Du är enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för de sökande som vi erbjudit lägenheten. Önskar du att personal från Mullsjö Bostäder finns med vid visningtillfället, vänligen kontakta oss.

 

Avflyttningsbesiktning

 

När du har sagt upp ditt hyresavtal är du ansvarig för att en besiktning görs av din lägenhet. Boka i god tid (10 dagar före utflytt) en besiktning, där vi vill att du är med vid tillfället. Lägenhet, balkong/uteplats och tillhörande förråd, skall vara tömda och väl städade.

 

Samtliga till lägenheten hörande nycklar samt ev. garagenycklar, återlämnas till kontoret på Kyrkvägen 8 efter godkänd besiktning.

 

Avflyttande hyresgäst skall senast kl.12.00 på avflyttningsdagen hålla lägenheten tillgänglig för den nya hyresgästen.

 

Infaller inflyttnings- eller  utflyttningsdag på en lördag, söndag eller allmän helgdag, skall avflyttning, enligt "Hyreslagen - kap.12. jordabalken, ske nästkommande vardag.

 

 

"T ä n k   p å   a t t   l ä m n a   l ä g e n h e t e n   i   d e t   s k i c k   s o m 

 d u   s j ä l v   s k u l l e   v i l j a   s e   d e n   i   v i d   i n f l y t t "