Mullsjö Bostäder logotyp

 Energi och miljö - enkla sätt att spara

*  Tänk på att inte vädra ut värmen, utan reglera temperaturen med termostaten på

    elementen.

*  Gardiner eller möbler bör inte placeras framför elementen.

*  Tänk miljövänligt - använd lågenergilampor.

*  Håll din kyl/frys väl avfrostad, så spar du mycket energi.

*  Om du har en droppande kran eller toalett som läcker, hör av dig till oss så fort

   som möjligt, så vi har chans att laga detta.

*  Tänk på att inte diska under rinnande vatten.

*  Låt inte lampor och datorer stå på när du inte är hemma.

 

 "Sortera ditt avfall och gör en miljöinsats"

   Genom att sortera ditt avfall bidrar du till en bättre miljö

 

Det är ditt ansvar att källsortera och slänga det hushållsavfall som blir över på hänvisad plats på ditt område.

 

*   Glas-, plast-, pappers- och metallförpackningar samt tidningar sorterar du ut och lämnar på en återvinningsstation/sortergård.        

*   Farligt avfall som lampor, elektroniskt avfall och målarfärg samt grovavfall lämnas på återvinningscentralen. Med grovavfall menas

    det avfall som är  för stort att lägga i soppåsen, exempelvis trasiga möbler, husgeråd, stekpannor, emballage eller gamla cyklar/leksaker. 

*   Batterier lämnas till återvinningscentralen eller batteriholken som du hittar vid återvinningsstationen vid ICA Supermarket, Mullsjö.

 

I Mullsjö Kommun finns det tre återvinningsstationer, samt en återvinningscentral. Två av dessa ligger i centralorten Mullsjö (Perstorpsleden, Colorama, ICA Supermarket och återvinningscentralen på Borrgatan 7) och en som ligger i Sandhem (Sjöviksvägen). Tack för att du källsorterar!

 

För att läsa mer på Mullsjö kommuns webbplats om bland annat öppettider och milöfrågor, se länk i länktipsrutan "Återvinning"