Mullsjö Bostäder logotyp

 Energi och miljö

 • Tänk på att inte vädra ut värmen, utan reglera temperaturen med termostaten på elementen.

 • Gardiner eller möbler bör inte placeras framför elementen.

 • Använd lågenergilampor.

 • Håll din kyl och frys väl avfrostad, så spar du mycket energi.

 • Har du en en droppande kran eller toalett som läcker? Hör av dig till oss så fort som möjligt, så vi har chans att laga detta.

 • Tänk på att inte diska under rinnande vatten.

 • Låt inte lampor och datorer stå på när du inte är hemma.

Sortera ditt avfall och gör en miljöinsats

 • Matavfall sorteras i papperspåsar som finns att hämta på Coop i Mulljsö Centrum eller ICA Supermarket. I Sandhem finns påsarna hos Lanthandeln. Papperspåsen slängs i separata kärl, avsedda för matavfall.
 • Glas, plast, pappers och metallförpackningar samt tidningar sorterar du och lämnar på återvinningsstation eller sortergård.        

 • Lampor, elektroniskt avfall, målarfärg samt grovavfall ämnas på sortergården. Med grovavfall menas det avfall som är för stort att lägga i soppåsen, exempelvis trasiga möbler, husgeråd, stekpannor, emballage eller gamla cyklar och leksaker. 

 • Batterier lämnas till återvinningscentralen eller batteriholken som du hittar vid återvinningsstationen vid ICA Supermarket i Mullsjö.

I Mullsjö Kommun finns det tre återvinningsstationer, samt en återvinningscentralTvå av dessa ligger i centralorten Mullsjö (Perstorpsleden och ICA Supermarket samt återvinningscentralen på Borrgatan 7) och en som ligger i Sandhem (Sjöviksvägen).

För övrig information eller sorterguide, se June Avfalls hemsida www.juneavfall.se