Information - ny hyresgäst - Mullsjö Bostäder
Mullsjö Bostäder logotyp

 

Att hyra - bra att veta när du flyttar in

  

Välkommen som hyresgäst  hos oss!

   

Hemförsäkring

  

Tänk på att ha en egen hemförsäkring för ditt eget skydd och dina ägodelar. Det gäller skador både i bostaden och i källar- eller vindsförråd. En hemförsäkring täcker skador som uppstår exempelvis vid brand eller stöld. Bostaden är utrustad med brandvarnare.

 

Adressändring

  

Glöm inte att göra adressändring till din nya bostad. Obs! Det lägenhetsnummer som du ska ange i samband med din adressändring är Lantmäteriets lägenhetsnummer, som finns på ditt kontrakt och i trapphuset eller kan fås vid kontakt med oss.

 

Lägenhetens skick

  

Det har gjort en avflyttningsbesiktning innan vi hyrt ut lägenheten på nytt. Vi har då noterat eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand. Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med oss direkt, så att problemet kan lösas.

 

El - leverantör

  

Hos oss i Mullsjö och Sandhem ägs el-nätet av Vattenfall AB. Vid kontraktsskrivning bifogar vi en sammanställning till dig som hyresgäst, på den information som behövs, när du ska anmäla din inflytt. Du kan själv sedan välja vilken el-leverantör du önskar när det gäller din el-förbrukning.

 

Anmälan ska vara Vattenfall tillhanda senast 5 arbetsdagar innan inflytt för att de ska kunna säkerställa att lägenheten har ström till dess att du flyttar in. Finns ingen avtalspart på anläggningen kopplas strömmen ifrån.

 

Anmälan görs på www.vattenfall.se eller telefon 020-82 00 00.

 

Har man av någon anledning inte anmält påkoppling av ström och Vattenfall blir tvungna att koppla på strömmen samma dag, tar de ut en avgift på 1 650 kr. Väntar man till näst- kommande vardag kopplar de på kostnadsfritt.

 

För att få hjälp med jourtillkoppling går det bra att kontakta "Felanmälan" på

tel.020-82 58 58.

 

 

 

Vad kan du begära av hyresvärden...

  

Som hyresgäst har du rätt att begära följande:

  

-  att du kan nå hyresvärden, få svar på ev. frågor eller hjälp vid problem

 

-  att lägenheten repareras enligt hyreslagen - förutbestämda tidsintervall

 

-  att brister avhjälps så snart det kan ske, sedan du meddelat hyresvärden

 

-  att lägenheten har varmvatten och värme, rekommenderad inomhus-

    temperatur är 20 - 21 grader

 

 

Vad kan hyresvärden begära av dig...

  

Som hyresgäst har du vissa skyldigheter gentemot hyresvärden:

 

-  att lägenheten används till det som det avtalats om

 

-  att hyran betalas i rätt tid, en månad i förskott

 

-  att du väl vårdar lägenheten

 

-  att du uppträder så att grannar och omgivning inte störs

 

-  att du inte överlåter eller hyr ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens 

    medgivande 

 

  

"V ä l k o m m e n   a t t   l e v a ,  b o  o c h   v ä x a   h o s   o s s  "