Mullsjö Bostäder logotyp

Bra att veta när du flyttar in

Hemförsäkring

Tänk på att ha en egen hemförsäkring för ditt eget skydd och dina ägodelar. Det gäller skador både i bostaden och i källar- eller vindsförråd. En hemförsäkring täcker skador som uppstår exempelvis vid brand eller stöld. Bostaden är utrustad med brandvarnare.

Adressändring

Glöm inte att göra adressändring till din nya bostad. Obs! Det lägenhetsnummer som du ska ange i samband med din adressändring är Lantmäteriets lägenhetsnummer, som finns på ditt kontrakt. Det kan även fås vid kontakt med oss.

Lägenhetens skick

Vi gör alltid en besiktning av lägenheten i samband med utflyttning. Vi noterar då eventuella skador och anmärkningar. Ibland kan det finnas brister som upptäcks i efterhand, då är det viktigt att du hör av dig till oss så att vi kan åtgärda bristerna.

Elleverantör

I Mullsjö och Sandhem ägs elnätet av Vattenfall AB. Vid kontraktsskrivning bifogar vi en sammanställning med den information du behöver för att du ska kunna teckna avtal med Vattenfall. Anmälan ska vara Vattenfall tillhanda senast 5 arbetsdagar innan inflytt för att de ska kunna säkerställa att lägenheten har ström till dess att du flyttar in. Finns ingen avtalspart på anläggningen kopplas strömmen ifrån. Anmälan görs på www.vattenfall.se eller telefon 020-82 00 00. Du kan själv välja vilken leverantör du önskar när det gäller din elförbrukning. 

Har du av någon anledning inte anmält påkoppling av ström och Vattenfall blir tvungna att koppla på strömmen samma dag, tar de ut en avgift på 1650 kronor. Väntar du till kommande vardag kopplar Vattenfall på strömmen kostnadsfritt. För att få hjälp med jourtillkoppling går det bra att kontakta Vattenfall på telefon 020-82 58 58.

Vad kan du begära av hyresvärden?

  • Att du kan nå hyresvärden, få svar på eventuella frågor eller hjälp vid problem
  • Att lägenheten repareras enligt hyreslagen med förutbestämda tidsintervall
  • Att brister avhjälps så snart det kan ske efter att du har meddelat hyresvärden
  • Att lägenheten har varmvatten och värme. Rekommenderad inomhustemperatur är ca 21 grader

Vad kan hyresvärden begära av dig ?

  • Att lägenheten används till det som det avtalats om
  • Att hyran betalas i tid. En månad i förskott
  • Att du som hyresgäst vårdar lägenheten
  • Att du uppträder så att grannar och omgivning inte störs