Mullsjö Bostäder logotyp

Ventilationsarbeten

LÄS DETTA FÖRST

Årsavtal – Ventilationsarbeten 2018-12-27

Här kommer några råd och anvisningar som vi särskilt vill trycka på inför Ert anbudslämnande.

Läs igenom anbudsunderlaget, speciellt då AF-delen AFB.51 och AFB. 52. Se dokumentrutan till höger.

Fyll i anbudsblanketten med efterfrågade uppgifter. Där siffror och prisuppgifter ska fyllas i är fältet gulmarkerat. Det förekommer även att svar ska ringas in. Var noggrann med vilken enhet som efterfrågas. Ange ingen annan enhet även om det är på ett annat sätt ni brukar avge era priser. Det är Mullsjö Bostäder som räknar ut totalsumman. Står det t ex. att vi beräknar att köpa 10 st under året så ska ni ändå ange det pris som efterfrågas per enhet, styck eller timme.

Lagen om offentlig upphandling ger oss mycket små möjligheter att rätta i era anbud även om felet kan synas uppenbart.Glöm inte att skriva under blanketten. I slutet av anbudsblanketten finns ett frågeformulär för referenspersoner. En referens ska lämnas av varje anbudsgivare. Ni får själva skriva ut och lämna blanketten till den referent ni väljer ut. Är ni eller har ni tidigare varit leverantör till Mullsjö Bostäder ska Mullsjö Bostäder vara referent.

Lycka till och välkomna med ert anbud!