mullsjö logotyp

EU-val

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val kommer att äga rum i alla EU:s medlemsländer 2019.

 

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.


Valdagen

Vallokalen är endast öppen på valdagen. Vallokalerna är öppna mellan kl. 8-21 under valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som du får i början av maj. Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

Du kan även rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat. Om du på grund av t.ex. sjukdom inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal kan du budrösta (gäller endast vissa väljare).


I Mullsjö kommun kan du rösta i följande vallokaler:

De vallokaler som går att rösta i bestäms i god tid före EU-valet 2019.

 

Förtidsröstning

Du som inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. På valdagen ska minst en röstningslokal per kommun vara öppen. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling. Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.


I Mullsjö kommun kan du förtidsrösta i följande lokaler:

De förtidsröstningslokaler som går att rösta i bestäms i god tid före EU-valet 2019.

 

Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning för val till Europaparlamentet kommer att ske onsdagen efter valdagen.

Tre dagar efter valdagen genomför kommunen en preliminär rösträkning. Vid valnämndens preliminära rösträkning behandlar kommunen de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen och de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som inte skickats ut till vallokal eller brevröster som kommit till kommunen efter valdagen. När samtliga röster granskats transporteras rösterna till länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning. Valnämndens preliminära rösträkning är en offentlig förrättning och beräknas pågå cirka en till två timmar.

 


Senast uppdaterad: 2018-03-01 Ansvarig: Joel Lundgren