mullsjö logotyp

Val 2018

Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Val till riksdag, kommun och landsting hålls vart fjärde år. 

logga för val 2018

Valdagen

Vallokaler

Förtidsröstning

Ambulerande röstmottagare

Valnämndens preliminära rösträkning

 

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Du har rösträtt till kommun och landstingsfullmäktige om du är svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något annat land än ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Valdagen

Vallokalen är endast öppen på valdagen. Vallokalerna är öppna mellan klockan 8-20 under valdagen den 9 september 2018. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som du får i augusti 2018. Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

Du kan även rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat. Om du på grund av t.ex. sjukdom inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal kan du budrösta (gäller endast vissa väljare).


I Mullsjö kommun kan du rösta i följande vallokaler:

Pil upp

Valdistrikt Mullsjö 1

Kyrkans Hus, Kyrkvägen 9, Mullsjö
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00

Valdistrikt Mullsjö 2
Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00

Valdistrikt Mullsjö 3
Träffpunkten, Stråkenvägen 7, Sandhem
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00

Valdistrikt Mullsjö 4
Fritidsgården Knuten, Järnvägsgatan 27 A, Mullsjö
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00 


Förtidsröstning

Pil upp

Du som inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.  Förtidsröstningen pågår den 22 augusti – 9 september 2018. På valdagen ska minst en röstningslokal per kommun vara öppen. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling. Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.


I Mullsjö kommun kan du förtidsrösta i följande lokaler:

Kommunhuset, Ingång Röd, Järnvägsgatan 29, Mullsjö
(Ingång till höger om Pizzeria Viking)
22 augusti - 8 september 2018, klockan 15.00 - 19.00

Träffpunkten, Stråkenvägen 7, Sandhem
22 augusti, 29 augusti och 5 september 2018, klockan 16.00 - 19.00

Servicehuset, Margaretas Park, Skolgatan 25, Mullsjö
28 augusti och 4 september 2018, klockan 9.00 - 12.00

Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00

 

Ambulerande röstmottagare

Pil upp

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstning får ske, det vill säga från och med 18 dagar före valdagen.


Väljare som är i behov av lämna sin röst i bostaden kan ta kontakt med kommunen för att boka en tid.
För att boka, se valsamordnare i rutan kontakt.

 

Valnämndens preliminära rösträkning

Pil upp

Valnämndens preliminära rösträkning för val till riksdag, kommun och landsting kommer att ske onsdagen den 12 september 2018 klockan 10:00 i kommunfullmäktigesalen på kommunkontoret, Järnvägsgatan 29 i Mullsjö.

 
Tre dagar efter valdagen genomför kommunen en preliminär rösträkning. Vid valnämndens preliminära rösträkning behandlar kommunen de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen och de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som inte skickats ut till vallokal eller brevröster som kommit till kommunen efter valdagen. När samtliga röster granskats transporteras rösterna till länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning. Valnämndens preliminära rösträkning är en offentlig förrättning.


Senast uppdaterad: 2018-08-01 Ansvarig: Joel Lundgren