mullsjö logotyp

Val 2014

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val hålls den 14 september 2014.

 

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Du har rösträtt till kommun och landstingsfullmäktige om du är svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något annat land än ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.


Valdagen

Vallokalen är endast öppen på valdagen. Vallokalerna är öppna mellan kl. 8-20 under valdagen den 14 september 2014. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som du får i slutet av augusti 2014. Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

Du kan även rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat. Om du på grund av t.ex. sjukdom inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal kan du budrösta (gäller endast vissa väljare).


I Mullsjö kommun kan du rösta i följande vallokaler:

Mullsjö 1 Kyrkans hus, Mullsjö 14 september kl. 8-20

Mullsjö 2 Gunnarsbosalen, Mullsjö 14 september kl. 8-20

Mullsjö 3 Sandhemsskolans matsal, Sandhem 14 september kl. 8-20

Mullsjö 4 Fritidsgården, Knuten, Mullsjö 14 september kl. 8-20


Förtidsröstning

Du som inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.  Förtidsröstningen pågår den 27 augusti – 14 september. På valdagen ska minst en röstningslokal per kommun vara öppen. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling. Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.


I Mullsjö kommun kan du förtidsrösta i följande lokaler:


Infocenter/Biblioteket, Mullsjö 27-29 augusti, 1-5 och 8-12 september kl. 10-13

ICA Supermarket, Mullsjö 4-5 och 11-12 september kl. 13-19 samt 6 och 13 september kl. 10-13

Träffpunkten, Sandhem 27 augusti, 3 och 10 september kl. 16-19

Margaretas Park, Mullsjö 9 september kl. 13-16

Björkgården, Mullsjö 9 september kl. 10-11

Gunnarsbosalen, Gunnarsboskolan, Mullsjö 14 september kl. 8-20

Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning för val till riksdag, kommun och landsting kommer att ske onsdagen den 17 september 2014 med start kl. 10.00 i KF-salen, Mullsjö.
 
Tre dagar efter valdagen genomför kommunen en preliminär rösträkning. Vid valnämndens preliminära rösträkning behandlar kommunen de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen och de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som inte skickats ut till vallokal eller brevröster som kommit till kommunen efter valdagen. När samtliga röster granskats transporteras rösterna till länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning. Valnämndens preliminära rösträkning är en offentlig förrättning.

 

2015-09-25 Innehåll: Joel Lundgren   Publiceringsansvarig: Joel Lundgren