mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Val 2018

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val hålls den 9 september 2018.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Du har rösträtt till kommun och landstingsfullmäktige om du är svensk medborgare och folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något annat land än ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.


Valdagen

Vallokalen är endast öppen på valdagen. Vallokalerna är öppna mellan klockan 8-20 under valdagen den 9 september 2018. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som du får i augusti 2018. Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.

Du kan även rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat. Om du på grund av t.ex. sjukdom inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal kan du budrösta (gäller endast vissa väljare).


I Mullsjö kommun kan du rösta i följande vallokaler:

Mullsjö 1
Kyrkans Hus, Kyrkvägen 9, Mullsjö
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00

Mullsjö 2
Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00

Mullsjö 3
Träffpunkten, Stråkenvägen 7, Sandhem
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00

Mullsjö 4 
Fritidsgården Knuten, Järnvägsgatan 27 A, Mullsjö
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00 


Förtidsröstning

Du som inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.  Förtidsröstningen pågår den 22 augusti – 9 september 2018. På valdagen ska minst en röstningslokal per kommun vara öppen. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling. Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.


I Mullsjö kommun kan du förtidsrösta i följande lokaler:

Kommunhuset, Ingång Röd, Järnvägsgatan 29, Mullsjö
(Ingång till höger om Pizzeria Viking)
22 augusti - 8 september 2018, klockan 15.00 - 19.00

Träffpunkten, Stråkenvägen 7, Sandhem
22 augusti, 29 augusti och 5 september 2018, klockan 16.00 - 19.00

Servicehuset, Margaretas Park, Skolgatan 25, Mullsjö
28 augusti och 4 september 2018, klockan 9.00 - 12.00

Gunnarsbohallen, Skolgatan 8 E, Mullsjö
9 september 2018, klockan 8.00 - 20.00

 

Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning för val till riksdag, kommun och landsting kommer att ske onsdagen den 12 september 2018.
 
Tre dagar efter valdagen genomför kommunen en preliminär rösträkning. Vid valnämndens preliminära rösträkning behandlar kommunen de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen och de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som inte skickats ut till vallokal eller brevröster som kommit till kommunen efter valdagen. När samtliga röster granskats transporteras rösterna till länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning. Valnämndens preliminära rösträkning är en offentlig förrättning.

 


Senast uppdaterad: 2018-05-03 Ansvarig: Joel Lundgren