mullsjö logotyp

Pressmeddelanden

2019-06-13

Mullsjös skolchef sommarpratar i P1

Mullsjö kommuns barn- och utbildningschef Hamid Zafar är en av sommarvärdarna i 2019 års Sommar i P1, Sveriges Radio.

 -”Det känns väldigt roligt även om jag blev överraskad när jag fick frågan”, säger Hamid Zafar.

Den 8 juli klockan 13.00 är det Hamids tur att sommarprata, något han förberett sig på sedan han fick frågan i början på mars.

Lillasyster skämtade om P1

När Hamid fick utmärkelsen ”årets svensk” av nyhetsmagasinet Fokus tidigare i år skojade hans lillasyster med honom och sa att Sveriges Radio skulle höra av sig om att sommarprata.

- ”Jag började fantisera om det och vilka låtar jag skulle spela om jag någonsin skulle få frågan så låtlistan var klar långt innan frågan faktiskt kom,” säger Hamid med ett leende.

För honom är musiken lika viktig som det han kommer prata om.

- ”Berättelsen ska ackompanjera musiken, de flesta tänker nog tvärtom men inte jag,” säger han.

Uppväxten fick honom att engagera sig

Hamid Zafar kom till Sverige från Afghanistan när han var fem år. Han är uppvuxen i Biskopsgården och Lundby i Göteborg. Hela sitt vuxna liv har han jobbat i skolans värld, som lärare, rektor, på Skolinspektionen och nu som barn – och utbildningschef i Mullsjö kommun.

- ”Att både ha bott i utanförskapsområden och arbetat på skolor där har präglat mig och fått mig att engagera mig i skolfrågor både i Sverige och Afghanistan. säger Hamid.

Det här kommer programmet handla om

Varje sommarvärd får en och en halv timme på sig att blanda prat och musik och Hamid är redan nästan helt klar med sitt manus.

 - ”Min syn på skolan kommer jag förstås ta upp men en stor del av programmet kommer också handla om min relation till Afghanistan och det afghanska folket. Jag och min pappa har t ex startat ett studentboende strax utanför Kabul för universitetsstudenter från landsbygden”, säger Hamid.

- Hur mycket kommer du nämna Mullsjö kommun i programmet?

”Självklart kommer Mullsjö komma upp, skolan är helt central i mitt liv men jag har bara varit här ett halvår så det blir långt från hela programmet”, säger Hamid.

Den 8 juli kl.13.00 är det Mullsjö kommuns barn- och utbildningschef Hamid Zafars tur att sommarprata.

2019-04-29

Kommunens personal ska bli miljömedveten

Alla anställda inom Habo och Mullsjö kommuner ska, med start i maj, gå en digital miljöutbildning för att bli mer miljömedvetna. Det innebär att 850 anställda i Habo kommun och 540 anställda i Mullsjö kommun kommer gå den digitala kursen för att bli bättre på att fatta mer miljövänliga beslut i sin vardag, såväl privat som på jobbet.

- Det här är ett viktigt arbete vi driver inom våra kommuner för att öka kunskapen hos våra anställda. Vi vill inkludera alla i miljöarbetet, inte bara beslutsfattare, säger Ellen Lindberg, miljöstrateg i Mullsjö/Habo kommuner.

Kommunerna vill få fler att haka på

Många miljöproblem är globala medan lösningarna ofta kan vara lokala, därför vill Habo och Mullsjö kommuner uppmuntra alla som bor och verkar i kommunerna att gå miljöutbildningen på nätet. Utbildningen är gratis, finns på kommunernas webbplatser och tar totalt 45 minuter, om den görs i ett svep.

Förutom att bli mer miljömedveten kan den som genomför utbildningen vara med och tävla om biobiljetter och ett exemplar av boken "ett hållbart liv"

Det är Habo och Mullsjö kommuner som tillsammans med representanter från Vetlanda, Värnamo, Gislaved, Vaggeryd Nässjö samt Länsstyrelsen, tagit fram utbildningen med stöd av digitaliseringsrådet i Jönköpings län.

www.mullsjo.se/miljoutbildning


Se kontaktuppgifter i pressmeddelandet Miljöutbildning (pdf 88 kB)

-------------

2019-04-01

Arbetslösheten ner 30 procent

Succéprojekt i Mullsjö

Genom en framgångsrik arbetsmetod har arbetslösheten i Mullsjö kommun minskat med 30 procent på ett år.  Den ligger nu på 3,5 procent jämfört med 6,9 procent i riket och 5,9 procent totalt i Jönköpings län. 

-  Vi besöker företag i Mullsjö för att höra vad de har för rekryteringsbehov, sedan dammsuger vi arbetsmarknaden på arbetslösa personer att matcha med deras behov. Det har varit en otroligt lyckad satsning där det nära samarbetet varit framgångsfaktorn, säger Lennie Johansson, kommundirektör i Mullsjö kommun.

Lyckat samarbete

Projektet är ett nära samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Sedan samarbetet utökades 2018, har mer än dubbelt så många nyanlända gått ut i arbete som tidigare. Arbetsgivare har börjat tänka nytt och kommun och Arbetsförmedling har anpassat insatser och undervisning efter arbetsgivarnas kompetensbehov. Förra året anpassades till exempel intensivutbildningarna i yrkessvenska gentemot lokala arbetsgivare inom industri och vård. I båda fallen uppfylldes målet om att 80% av deltagarna skulle gå ut i någon slags anställning.


- På det här sättet löste vi arbetslöshetsfrågor, rekryteringsproblem och integrationsfrågor på en och samma gång, säger Lennie Johansson, kommundirektör.

Sökte pengar till projekt

Mullsjö kommun beviljades en miljon kronor till projektet via Dua, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Dua har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Lennie Johansson, Kommundirektör

Se kontaktuppgifter i pressmeddelandet Arbetslösheten ner 30 procent (pdf 119 kB)

 

2018-11-27

Mullsjö vårdcentral har problem med ohälsa i lokalerna och flyttar därför in i Mullsjö kommuns lokaler.

Mullsjö kommun har sedan tidigare planerat för ombyggnation av Mullsjö vårdcental under 2019 på grund av problem med ohälsa i lokalerna. Men då problemen på några veckor snabbt blivit värre än tidigare har Mullsjö kommun och Mullsjö vårdcentral i samverkan beslutat om omedelbar flytt av verksamheten.


Måndag 3 december flyttas Mullsjö vårdcentrals verksamhet tillfälligt

Verksamheten kommer att bedrivas dels på Habo vårdcentral och dels på Margaretas park i Mullsjö, tills dess att vårdcentralen kan flytta in i tillfälliga gemensamma lokaler på Gunnarsbovägen 35. Arbetet med att få i ordning Gunnarsbovägen 35 är redan igång, men det kan dröja 2-3 månader innan all verksamhet kan flytta in där.
Måndag till onsdag vecka 49 kommer tillgängligheten att vara begränsad, då dessa dagar även går till att flytta ut verksamheten.


Du som patient som behöver vårdkontakt kommer att få det

Patienter kan hela tiden kontakta Mullsjö vårdcentral via ordinarie telefonnummer, 010-242 47 00, eller via e-tjänster på 1177.se.
I samband med att patienten får en bokad tid så meddelar även sjuksköterskan var besöket ska ske. Vårdcentralen kommer även att erbjuda fler hembesök för att underlätta för de som har svårt att ta sig iväg.

För frågor om flytt och lokaler

Verksamhetschef, Mullsjö vårdcentral
Lise-Lotthe Hedström
010-242 47 12
lise-lotthe.hedstrom@rjl.se

 

Samhällsbyggnadschef, Mullsjö kommun
Andreas Leo
0392-141 99
andreas.leo@mullsjo.se

 

Pil upp

2018-06-29

Förtydligande av artikel i Jönköpings Posten om affären mellan Bosebygds Södra samfällighetsförening och kommunen

Tillrättaläggande

I dagens Jönköpings Posten och även i tidigare reportage om affären mellan Bosebygds Södra samfällighetsförening och kommunen (Syrenstigen) kan man få uppfattningen att tjänstemän då inte skötte sina uppgifter. Så är inte fallet. Vi har inga som helst belägg för att någon inte skött sina uppgifter och åtaganden.

Ärendet och förrättningarna när samfällighetsföreningen och gemensamhetsanläggningarnabildades huvudsakligen 1980—81 är mycket komplext. Detta i kombination med att det vardrygt 35 år sedan komplicerar dagens utredningar.

Panncentral för betjänande av fler områden

På gemensamhetsanläggningens härskande fastighet 1:339 (den frågan huvudsakligen berör) beslöt kommunen att anlägga en panncentral för fjärrvärme som även betjänade andra områden. Att kommunen ville äga panncentralen får väl ses som självklart!

Detta bör också sättas in i perspektivet att 1979 fick kommunen från Länsstyrelsen i uppgift att upprätta en krisorganisation för oljebrist och oljeransonering. Det kan således inte uteslutas att det i efterhand kommer visa sig att besluten då var mycket kloka.

Lennie Johansson, Kommundirektör

Se kontaktuppgifter i pressmeddelandet förtydligandet av Jönköpings Postens artikel (pdf 88 kB)

Pil upp


----------------------------------------------------------------------------------------------

2018-05-29

Mullsjö kommun har god beredskap, det ska våra invånare också ha

Om krisen eller kriget kommer- Mullsjö kommun ger handfasta råd

Med start på tisdag, börjar utdelning av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Den tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Mullsjö kommun ordnar aktiviteter för att hjälpa invånarna öka sin egen hemberedskap:

Öppet hus på Kyrkans hus 30 - 31/5 kl. 9-12

Utställning om hemberedskap – båda dagarna. 

Träffa politiker, beredskapssamordnare och diskutera beredskap. Svenska kyrkan, Röda korset och Försvarsutbildarna medverkar.

Smaka på stormköksmat – kostenheten på plats på onsdag och på torsdag gratis utbildning För din säkerhet med Försvarsutbildarna – kvällsutbildning kl. 18-21

Krisberedskapsveckan, invånarnas egna hemberedskap

Ansvaret för att vi ska kunna leva i fred och frihet delas av oss alla. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. De flesta behöver klara sig själva en tid. 

Vi vill stärka invånarnas egna förmåga att klara sig bra en tid utan stöd från samhället.
”Krisberedskapsveckan och att frågan om hemberedskap uppmärksammas är jättebra. Troligen är det många som inte är medvetna om att vi har ett eget ansvar att klara oss själva under en tid.” Linda Danielsson, kommunalråd

Kommunens beredskap

Mullsjö kommun arbetar kontinuerligt med säkerhet och krisberedskap. Mullsjö kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i.
”Vi jobbar ständigt med frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor och krishantering. Regelbundna utbildningar och övningar är viktiga och att med jämna mellanrum se över behoven.” Henrik Jansson, oppositionsråd

För mer information om vad som händer under Krisberedskapsveckan, se sidan Krisberedskapsveckan 2018

Se kontaktuppgifter i pressmeddelande om Mullsjö kommuns goda beredskap (pdf 163 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------

2017-08-11

Välkommen på öppet hus i nya Trollehöjdskolan

Den 17 augusti klockan 16:00 bjuder Trollehöjdskolan in till öppet hus i de nyrenoverade skollokalerna.


En frisk och sund skola

Äntligen står de nya lokalerna färdiga efter en period av tidigare problem. Sedan hösten 2015 har en styrgrupp med representanter från skolverksamheten och fastighetstekniska arbetat med detta projekt. Åtgärderna har genomförts i samråd med Kjell Andersson från Miljömedicin i Örebro som är sakkunnig gällande hälsorelaterade åtgärder. Detta för att säkerhetsställa en frisk och sund inomhusmiljö för att ge lärare och elever de bästa förutsättningarna. 

Helt nytt ventilationssystem

Det har under det senaste året genomförts grundligare sanerings- och byggtekniska åtgärder, då det framkommit att de tidigare åtgärderna varit otillräckliga. Bland annat har ett helt nytt separat ventilations- och värmesystem installerats för att säkerhetsställa att det är en frisk byggnad. Det har även genomförts åtgärder gällande till exempel brandskyddskonstruktioner, sanering av ovantaken och isolering av vindar. För mer information, läs sidan renoveringsarbetet på Trollehöjdskolan 

Välkommen att se de nya skollokalerna under vårt öppna hus!

Adress: Gunnarsbovägen 29, Mullsjö, 17 augusti klockan 16-19:00 

Se kontaktuppgifter i pressmeddelande om öppet hus på Trollehöjdskolan (pdf 83 kB)


----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp


2016-04-15

Nöjda kunder, handläggarna i Mullsjö kommun löser problem

Mullsjö kommun fick toppresultat på undersökning inom individ- och familjeomsorg. Kommunens brukare (kunder) upplever att man fått bra hjälp på socialkontoret.

Brukarundersökning – kundundersökning inom socialtjänsten

Alla som kom till socialkontoret under en månad fick möjlighet att besvara brukarundersökningen. Mullsjö kommun redovisades på ett av de tre områdena, ekonomiskt bistånd. 

Toppresultat på förbättrad situation

Frågan som är ställd på hur mycket hens situation är förändrad sedan man tog kontakt med socialtjänsten för bistånd gav Mullsjö kommun toppresultat. 

”Försörjningsstödet i Mullsjö kommun handlar inte bara om pengar. Det handlar också om att hjälpa till med annat också, till exempel att komma vidare till arbete eller liknande.” Charlotta Johansson, IFO-chef

Pressmeddelande om Nöjda kunder IFO 2016-04-15 (pdf 113 kb)

Kontakt:

Charlotta Johansson, IFO-chef

0392-141 27

charlotta.johansson@mullsjo.se

 

Lennie Johansson, Kommundirektör

0392-140 02

kommundirektor@mullsjo.se

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

2015-10-13

Första spadtaget för ny miljöcertifierad förskola

Skogsgläntan blir den första nybyggda förskolan i Mullsjö kommun sen 70-talet 

Den 21 oktober klockan 10 är det dags för första spadtaget för en ny modern förskola, Skogsgläntan på Torestorp i Mullsjö kommun. Det är den första förskolan som byggs sen 70-talet. 

I februari 2015 startade projekteringsarbetet. Förskolan beräknas stå klar under hösten 2016

Barn och pedagoger från alla våra förskolor kommer att vara med och ta första spadtaget med en damtrio i spetsen, nämligen Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Pernilla Jovanovic, kommunfullmäktiges ordförande och Katarina Karlsson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Utställningsmaterial från arkitektbyrån, bsv kommer att finnas på plats. Byggansvarig, chef för tekniska, plan- och byggchef, kostchef kommer att vara tillgängliga på plats för frågor. Utställningsmaterialet kommer att ställas ut fram till 1/1 2016 på Infocenter, Järnvägsgatan 27 Mullsjö.

 

Välkommen att delta vid första spadtaget!

Adress: Näckrosvägen 19, Mullsjö 21/10 kl. 10 

 

Mer info och kontaktuppgifter i bifogad pressmeddelande (pdf 196 kb)

Se även ritningar Skogsgläntan (pdf 1 Mb)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

2015-06-11

Guidade turerna den 19/5 blev succé och nu kör vi igen

Ett 50-tal personer har fått uppleva en härlig tur i kommunen den 19 maj

 

Syftet med guidade turerna är att välkomna till Mullsjö kommun genom att visa upp de lokala sevärdheterna och möjligheterna att bo, leva och verka i kommunen. Vi välkomnar nyinflyttade och besökare att upptäcka Mullsjö kommun.

 

Nästa vecka kör vi igen – häng med du också!

På tisdag nästa vecka, 17/6 blir det en ny guidad tur i Mullsjö kommun. Den främsta målgruppen är Nyhemsbesökare. Den guidade turen är även denna gång gratis och återigen guidar vår fantastiska guide, Anna Buhr från Resochmer.

 

Nyinflyttade och medarbetare som inte kunde åka med sist, kan också följa med i mån av plats. Turen startar vid Nyhemshallen kl. 14 och vi planerar vara tillbaka kl. 17:30 Anmälan sker på webben: www.mullsjo.se/nyhemstur

 

Dä sulle va rolit ûm i åkte mä så en inte ble ensammer i bôssen! 

 

Mer info i bifogad pressmeddelande och på www.mullsjo.se/nyhemstur

 

 

Kontakt:

Annika Tompa, Informationsansvarig 

0392-140 06

annika.tompa@mullsjo.se

 

Anna Buhr

0705-80 97 30

info@resomer.se

www.resomer.se

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

2015-05-26

Starkast i länet! mest nöjda företagare i Mullsjö kommun

Svenskt Näringsliv har idag publicerat årets enkätundersökning av företagsklimatet. 1400 företagare och 350 politiker i Jönköpings län har betygsatt sin hemkommun. Mullsjö är den kommun i länet som förbättrar sitt betygsresultat mest.

 

Allra högst sammanfattande omdöme får Mullsjö kommun och är segrare även när det gäller den största förbättringen av det sammanfattande omdömet.

Mullsjö som sticker ut positivt på flera områden i de olika parametrarna. I Mullsjö har politiker och företagare samstämmig bild av företagsklimatet

 

Mycket glädjande att vi har så många entreprenörer, detta är en styrka för kommunen. Vi ser att företagsklimatet tagit flera steg i rätt riktning och känner att det nybildade utvecklingsbolaget kan stödja företagen ytterligare i framtiden. - Linda Danielsson, kommunalråd

 

Mer info i bifogat pressmeddelande om företagsklimatet i Mullsjö kommun

 

Kontakt:

Lennie Johansson, Kommundirektör

0392-140 02

kommundirektor@mullsjo.se

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

2015-05-22

Komplicerat läge inom skolan i Mullsjö kommun

Vi står i en utmanande situation idag inom skolan i Mullsjö kommun med ett komplicerat läge bestående av flera beståndsdelar. 

 

Förbereder handlingsalternativ

Kommunledningen och den politikiska ledningen jobbar för fullt med frågan. Vi är inne i en process där vi på olika plan jobbar för en handlingsplan för att lösa den situation skolan befinner sig.

 

Det finns många möjliga lösningar men också en stor osäkerhet utifrån situationens komplexitet, vi kan inte gå in på detaljer, men vi förbereder olika handlingsalternativ utifrån hur situationen kan komma att utveckla sig. 

 

Läs pressmeddelandet om det komplicerade läget inom skolan i Mullsjö kommun

 

 

Kontakt:

Lennie Johansson, kommundirektör

kommundirektor@mullsjo.se

0392-140 06

 

Linda Danielsson, kommunalråd

linda.danielsson@mullsjo.se 

0392-140 13

 

Katarina Karlsson, ordförande Barn- och utbildningsnämnden

katarina.karlsson@mullsjo.se

072-7419448

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2015-04-27

Den lilla kommunen visar vägen

Nu är vi i startgroparna, nu har ni chansen att följa oss, en liten kommun med begränsade resurser, när vi ska installera fiber i hela kommunen och göra det möjligt för invånarna att säkra framtiden genom den digitala infrastrukturen.

 

Telia storsatsar på fiberutbyggnad i Mullsjö kommun

Telia gör nu en storsatsning på fiberutbyggnad. Cirka 1800 hushåll i Mullsjö kommun får möjlighet att ansluta villan till Internet med dagens snabbaste internetanslutning.

 

Fiber ger villaägarna helt nya möjligheter tack vare hastigheter på upp till 1000 Mbit/s. Med fiber är det möjligt för alla i familjen att vara uppkopplade och till exempel titta på TV, streama film eller spela spel via nätet utan att kvaliteten eller stabiliteten försämras.

 

- Fiberutbyggnad är lika viktigt för framtiden som en tillfartsväg. Mullsjö är en kommun med både tätort och landsbygd. Tillgång till snabb och stabil uppkoppling gör det lättare att bo och driva företag i hela kommunen och för många innebär det en möjlighet till minskat resande. Fiberutbyggnaden innebär att Mullsjö blir en än mer attraktiv kommun att bo och arbeta i, säger Lennie Johansson, kommundirektör Mullsjö kommun.

 

Kommunikationsoperatören Telia Öppen Fiber levererar ett öppet nät där kunden själv kan välja mellan olika tjänsteleverantörer och tjänster, som telefoni, bredband och TV. Skanova bygger, utvecklar och driftar nätet.

 

- Det är oerhört viktigt att inte halka efter. Vi jobbar för att vara minst lika framåt som de större kommunerna. För att satsningen ska bli lyckad är det lokala engagemanget och upplutningen avgörande. Det är en utmärkt möjlighet att framtidssäkra sin fastighet, Linda Danielsson kommunalråd i Mullsjö kommun.

 

- Framtiden kräver stabila och snabba nät. Det kommer att krävas allt mer kapacitet i form av kraft och snabbhet. Målsättningen är att 90 procent av invånarna ska ha tillgång till en snabb internetuppkoppling år 2020, Fiberkampanjen är ett steg mot målet, säger Henrik Jansson, vice kommunalråd Mullsjö kommun.

 

 

För ytterligare information www.mullsjo.se/bredband 

 

Kontakt:

Lennie Johansson, kommundirektör

kommundirektor@mullsjo.se 0392-140 06

 

Linda Danielsson, kommunalråd

linda.danielsson@mullsjo.se 0392-140 13

 

 

Läs pressmeddelanddet om fibersatsningen i Mullsjö kommun (pdf 109 kB)

 

Mer info om fibersatsningen: www.mullsjo.se/bredband2015

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2015-04-13

Vad tycker medborgarna att vi ska arbeta med?

Polis och kommun kommer under de närmaste veckorna att gå ut ochfråga medborgarna om trygghet och lokala problem. Svaren kommer att ligga till grund för Polisens och kommunernas arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Den lokala lägesbilden utgör grunden

Genom dialog med medborgarna vill Polisen och kommunerna komma närmaremedborgarna och få en fördjupad kunskap om den lokala lägesbilden ikommunerna.


Frågor som kommer att ställas till medborgarna:

- Vad upplever du som problem i ditt område när det gäller brottslighet och otrygghet?

- Finns det någon specifik plats i ditt område som du tycker behöver prioriteras och i så fall varför?

 

Medborgarna kommer att få besvara frågorna via formulär på stan, i fokusgrupper eller i andra utvalda och relevanta sammanhang.


Kontaktpersoner:

Mats Rosenqvist

Polismyndigheten, lokalpolisområde Södra Vätterbygden

Tfn: 010-566 78 74

 

Fredric Jonsson

Jönköpings kommun

Tfn: 036-10 70 70

 

Thomas Andersson

Habo kommun

Tfn: 036-442 82 98

 

Peter Qvarnström

Mullsjö kommun

Tfn: 0392-140 63

 

Läs pressmeddelandet om Vad tycker medborgarna att vi ska arbeta med? (pdf 226 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2015-04-01

Alternativa skollokaler till Trollehöjdsskolan 

Kommun- och skolledningen har tillsammans gjort bedömningen att personal och elever behöver en komplett modulskola som ersättning för Trollehöjd som genomgår nya renoveringar.

 

Det har visat sig svårt att försöka placera en hel modulskola på grusplanen och simhallsområdet, störningarna riskerar att bli för stora. Därför kommer de nya modulskolorna att placeras på de öppna ytorna runt Vattentornsområdet.

De nuvarande modulerna på grusplanen kommer stå kvar och finnas till hands om Kronängsskolan skulle behöva dessa. Idag genomgår Kronängsskolan en renovering som kommer pågå över sommaren.

 

Information och tidsplaner kommer fortlöpande att redovisas på kommunens webbplats. 

 

Kontakt

Kommundirektör

Lennie Johansson

kommundirektor@mullsjo.se

0392-14002  

 

Barn och utbildningschef

Magnus Wetterqvist

magnus.wetterqvist@mullsjo.se

0392-140 05

 

Läs pressmeddelandet om Alternativa skollokaler till Trollehöjdsskolan (pdf 152 kB)

 

Mer information:

www.mullsjo.se/nyheter

www.mullsjo.se/trollehojdrenovering

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2015-04-01

Margaretas Park byter ägare

I dag 2015-04-01 kl. 13.30 skriver Mullsjö kommun på köpebrevet om köp av Margaretas park.

 

Kontakt

Kommunalråd

Linda Danielsson

0392-140 13 070-8749744

linda.danielsson@mullsjo.se

 

Kommundirektör

Lennie Johansson

0392-140 02 070-3760021

kommundirektor@mullsjo.se

 

Läs pressmeddelandet om Margaretas Park byter ägare (pdf 175 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2015-01-23

Alternativa skollokaler till Trollehöjdsskolan 

Hela Trollehöjdskolan kommer att flytta till alternativa lokalerMot bakgrund av situationen på Trollehöjdsskolan har Mullsjö kommun beslutat att snarast möjligt komplettera de beställda paviljongerna med ytterligare paviljonger så att hela skolan kan utrymmas.  

Läs Kommunstyrelsens ordförandes och kommunchefens brev (pdf 156 kB)

 

Kontakt

Kommunstyrelsens odförande 

Linda Danielsson

linda.danielsson@mullsjo.se

0392-140 13

 

Kommundirektör

Lennie Johansson

kommundirektor@mullsjo.se

0392-140 02  

 

Mer information:

www.mullsjo.se/nyheter

www.mullsjo.se/trollehojdrenovering

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2014-05-07

Mullsjö kommun storsatsar tillsammans med Telia

Telia storsatsar på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet med fem miljarder kronor per år till och med 2015. Som en del i den satsningen med att bygga det nya digitala Sverige så har Telia och Mullsjö kommun nu tecknat ett samverkansavtal om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunen. Det handlar om en långsiktig satsning med hela kommunen i fokus: på fast och mobilt, från tätort till landsbygd.

 

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2020. För att nå detta mål har Mullsjö kommun antagit en lokal bredbandsstrategi.


– Vi välkomnar att en långsiktig aktör som Telia vill vara med och satsa. Tillsammans med Telia kommer vi nu arbeta fram en plan för hur vi skapar förutsättningar för att så många hushåll och företag som möjligt i kommunen kan dra fördel av de tjänster ett uppkopplat samhälle erbjuder. Målsättningen är att 90 procent av invånarna ska ha tillgång till en snabb internetuppkoppling år 2020, säger Henrik Jansson, kommunalråd Mullsjö kommun. 


– En viktig del i fiberutbyggnaden är att det finns ett lokalt engagemang och samarbetspartners som vill satsa tillsammans. I Mullsjö kommun finns detta engagemang och därför väljer vi att satsa här, säger Mikael Jarmdahl, ansvarig för fiber till kommuner på Telia.

 

Läs pressmeddelandet om Mullsjö kommuns och Telias satsning på att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunen

 

Läs mer om bredbandsstrategin för Mullsjö kommun

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2014-03-03

Mullsjö kommun stänger Trollehöjdskolan tisdagen den 4/3


Målsättningen är att ge våra elever den bästa utbildningen med fortsatt fokus på elevernas och personalens hälsa


Vi behåller fokus på hälsa och beslutar att stänga Trollehöjdskolan fr.o.m. tisdagen den 4/3 kl. 09.30. Anledningen är de fuktskador som upptäckts på skolan och det saneringsarbete som pågår. Detta har i sin tur påverkat såväl elever som personal negativt, med olika symptom som följd.

Eleverna kommer att få vara hemma från skolan resten av veckan och även måndagen i nästa vecka. Om inget annat meddelas på kommunens hemsida, startar skolan igen tisdagen den 11/3 enligt ordinarie schema.

 

Tisdagen den 4/3 kommer eleverna att träffa sina klassföreståndare i hemklassrummen för att få information och möjlighet att ta med sig material till hemarbete och läxor. Direkt efter detta slutar eleverna och skolskjutsar går i direkt anslutning, dvs. kl. 09.40.

Under de dagar som eleverna är hemma från skolan, kommer personal från skolan och Fastighetsenheten, att planera för den fortsatta skolverksamheten under resten av terminen. Ev. kan alternativa lokaler bli aktuella under perioder eller hela terminen.

 

Föräldrarna kontaktas på telefon under måndagkvällen och vi kommer att lägga ut löpande information på kommunens webbplats.

 

Högsta prioritet är en bra arbetsmiljö för elever och personal

 

Läs pressmeddelandet om stängning av Trollehöjdskolan i Mullsjö 2014-03-03

 

Läs mer om information kring renoveringsarbetet på Trollehöjdskolan

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2014-02-26

Mullsjö kommun tar greppet om tillväxten

Satsning för att stimulera tillväxten för kommunens näringsliv

Kommunen satsar 300 000 kronor om året för att tillsammans med näringslivet i Mullsjö ta ett bättre grepp om tillväxten. Kommunstyrelsen har 2014-02-12 beslutat om satsningen som ska bidra till en ännu bättre närings livsklimat.

 

Vill du veta mer?

Välkommen till kommunhuset Mullsjö torsdagen den 27 februari kl. 09.00

Ingång via Infocenter.

 

Läs pressmeddelandet om satsning på tillväxt i Mullsjö kommun 2014-02-26

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2013-12-19

Bra arbetsmiljö ska återskapas - Fuktsanering på Trollehöjdskolan i Mullsjö

Undersökningar och förbättringar har gjorts – åtgärdsplanering utifrån SPs rekommendation
Med anledning av signaler från personal och elever angående innemiljön på Trollehöjdskolan i Mullsjö har Mullsjö kommun genomfört undersökningar, satt in åtgärder som har förbättrat innemiljön samt anlitat SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) att undersöka innemiljön. SP har levererat den första delen av rapporten som visar på fuktrelaterade skador i byggnadskonstruktionen som eventuellt kan ha negativ påverkan av innemiljön.


Andra delen av rapporten som kommer att komplettera helhetsbilden av problematiken har inte inkommit än. Detta kommer att tjäna som grund till helhetsplaneringen av åtgärderna. Redan nu står det klart att de nödvändiga åtgärderna kommer att vara omfattande.

 

”Mullsjö kommun avser följa SPs rekommendation på åtgärder, fastighetsenheten och skolledningen har påbörjat planering av åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Arbetena planeras komma igång utan dröjsmål och planeringen har fokus på att se till att de nödvändiga åtgärderna genomförs så snabbt och så smidigt som möjligt.” Jenny Mattsson, biträdande enhetschef fastighetsenheten

   

Högsta prioritet är en bra arbetsmiljö för elever och personal
”Det är skolledningens högsta prioritet att säkerställa alla elevers och anställdas arbetsmiljö under pågående renovering. Vi ser den uppkomna situationen som något som på sikt kommer att innebära positiva effekter för skolan, då vår gemensamma arbetsmiljö kommer att förbättras.” Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan

 

 

Läs pressmeddelandet om Fuktsanering på Trollehöjdskolan i Mullsjö

 

SP Rapport 2013-11-20 3P06732 Delrapport 1 Fuktinventering av byggnadskonstruktioner i Trollehöjdskolan Mullsjö

 

Karta över skolområdet i Mullsjö 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2013-11-19

Räddningstjänsten i Mullsjö kommun är bäst i landet på jämställdhet

Ca 3 % av Sveriges brandmän är kvinnor.

 

SKLs öppna jämförelse Trygghet och säkerhet visar att Räddningstjänsten i Mullsjö kommun är bäst i hela Sverige på jämställdhet. Andel kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst är 21,7 % i Mullsjö.

 

SKLs granskning visar en generellt hög trygghet och säkerhet i Mullsjö kommun
Färre personskador, utvecklade bränder, våldsbrott och färre stölder och tillgrepp i Mullsjö kommun
Mullsjö kommun klättrat med 18 platser i Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet
Mindre skadegörelse och snabbare hjälp i nödsituation

Läs pressmeddelandet om Räddningstjänsten i Mullsjö bäst i landet på jämställdhet

 

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2013

 

SVTs intervju med försvarsministern - Nyhetsinslag om jämställdhet

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2013-11-11

Pilotprojekt lunchmusik från Spira på äldreboendet Margaretas park

Smålands Musik och Teater inleder pilotprojekt - Streaming direkt från SPIRA till pensionärer på Margaretas Park.

 

Tisdagen den 12 november händer något mycket speciellt på Margaretas Park.
Äldreboendet Margaretas Park i Mullsjö deltar i ett pilotprojekt - Smålands Musik och Teater - som är ett delprojekt i "Med gemensam kraft -för ett rikt liv som senior”.

 

På tisdag live-sänds Lunchmusik med John Bauer Brass på Margaretas Park.

 

Pilotprojektet kommer förhoppningsvis sedan att få spridning till alla äldreboenden i länet som är intresserade.

Läs pressmeddelandet om live-sändning på äldreboendet Margaretas park 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pil upp

 

2013-09-25

Mullsjö kommun bygger nytt, modernt äldreboende

Kommunfullmäktige i Mullsjö kommun har 24 september beslutat om att bygga nytt äldreboende samt att avstå förvärv av fastigheten för nuvarande äldreboende, Margaretas Park.


Av beslutet följer att nuvarande avtal sägs upp och kommunens tjänstemannaorganisation har fått i uppdrag att påbörja planering för färdigställt nytt äldreboende den 1 januari 2018, alltså om ca 4 år.

 

Läs hela pressmeddelandet om äldreboendet

 

Läs vanliga frågor och svar kring frågan om  nytt äldreboende

Senast uppdaterad: 2019-04-01 av: Pernilla Arvidsson