mullsjö logotyp

Organisationens logotyp

Mullsjö kommuns officiella märke

En logga eller logotyp är en symbol eller grafisk bild som symboliserar en organisation. I Mullsjö kommuns logotyp ingår kommunvapnet och organisationens namn: Mullsjö kommun med ett speciellt typsnitt och utformning – detta är kommunens officiella märke som organisation.

Vår logotyp kan liknas vid vår namnteckning, den är personlig och vårt ansikte utåt. Inom kommunens organisation får inga andra märken, symboler eller logotyper förekomma med undantag för logotypen för kommunens varumärke för frågor inom turistism nämligen Friluftsriket.

 

Registrerad varumärke

Mullsjö kommuns officiella märke är ett registrerad varumärke. Mullsjö kommuns officiella märke, eller delar därav, får aldrig användas av andra företag, organisationer eller föreningar. Innehavaren av varumärket kan begära ersättning och skadestånd. Medvetet användande är dessutom straffbart.

Användningen av logotypen och kommunvapnet avgör kommunen själv, vilket sker genom delegation från kommunstyrelsen. Medgivande dvs. tillstånd krävs för att få använda logotypen.

Medgivandeförfrågan ställs till:

Kommunikationsansvarig, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

 

Officiella dokument

som har med verkställighet av nämndens beslut att göra ska vara försedda med det officiella märket (ex ordningsföreskrifter, officiella besked, taxor, biljetter, platsannonser, informationsannonser, policydokument, verksamhetsplaner och framställningar till myndigheter, organisationer och enskilda från nämnder/förvaltningen) Annonser med denna typ ska också ha officiell prägel dvs. innehålla Mullsjö kommuns officiella märke samt följa den grafiska profilen.

Beslut:

KSAU (Kommunstyrelsens allmänna utskott) 2013-05-30 samt KS (Kommunstyrelsen) 2013-08-18 KS § 150


Senast uppdaterad: 2018-03-06 Ansvarig: Lena Arnoldsson