mullsjö logotyp

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har fem ledamöter samt fem ersättare.

Tekniska nämndens uppgifter är att planera, utveckla, samordna, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten inom bland annat gatu- och väghållning, skötsel av parker och andra allmänna platser, kommunens skogar och naturområden, trafikplanering och trafiksäkerhet, fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt kost- och måltidservice. 

Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden finns under länken Hitta politiker.


Senast uppdaterad: 2019-01-18 Ansvarig: Lena Arnoldsson