mullsjö logotyp

Socialnämnden

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i annan lag om socialnämnd.

Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (§§ 18 a-c, 24  HSL), lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar även för ärenden enligt skuldsaneringslagen, alkohollagen, tobakslagen, lag om anordnande av visst automatspel och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i socialnämnden finns under länken Hitta politiker, (extern länk, öppnas i nytt fönster).


Senast uppdaterad: 2018-05-14 Ansvarig: Karin Talén