mullsjö logotyp

Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner

Habo och Mullsjö kommuner har som bland de första kommunerna i landet en gemensam miljönämnd sedan 2000, med nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Enligt överenskommelsen ska fyra av ledamöterna komma från Mullsjö (inklusive ordförande) och fem från Habo (inklusive 1:e vice ordförande). Nämnden sammanträder som regel andra torsdagen i månaden förutom juli månad.

Nämnden ansvarar framförallt för miljöförvaltningens arbete med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, med flera lagar och förordningar. Miljöförvaltningen har också en rådgivande funktion till företag, privatpersoner och andra kommunala förvaltningar samt är pådrivande i det lokala miljöarbetet. Miljöförvaltningen fungerar som remissinstans i många frågor så som till exempel plan- och byggfrågor, naturvård etc. Inom naturvården arbetar förvaltningen främst med kalkning av sjöar och vattendrag samt biologisk återställning av vätterbäckarna.

Nedan ser du vilka som är ledamöter i miljönämnden. 

Ledamöter: 

Ordförande
Bertil Engström (MP), Mullsjö kommun

Vice ordförande

1:a vice Helena Persson (C), Habo kommun
2:a vice Erik Johansson (M), Habo kommun
Robert Larsson (S), Habo kommun
Joachim Weich (M), Mullsjö kommun
Johan Wållgren (KD), Habo kommun
Imre Skrenya (S), Habo kommun
Ewa Johansson (SD), Mullsjö kommun
Harriet Cajfeldt-Carlsson (S), Mullsjö kommun

Senast uppdaterad: 2018-11-20 Ansvarig: Agneta Martinsson