mullsjö logotyp

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har fem ledamöter samt fem ersättare.

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara för kommunens utveckling inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar bland annat för kommunens relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde.


Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden finns under länken Hitta politiker.


Senast uppdaterad: 2019-01-18 Ansvarig: Lena Arnoldsson