mullsjö logotyp

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör eller ansvarar för kommunens uppgifter inom bland annat följande områden:

- Förskoleverksamhet

- Skolbarnomsorg

- Grundskola

- Gymnasieskola

I nämndens uppgifter ingår att planera, utveckla, samordna, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten enligt följande:

- Ledning

- Ekonomisk förvaltning

- Personalfrågor

- Organisation

- Information och delgivning

- Processbehörighet

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden finns under länken Hitta politiker, (extern länk, öppnas i nytt fönster).

2018-03-27 Innehåll: Lena Arnoldsson   Publiceringsansvarig: Karin Talén