mullsjö logotyp

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör eller ansvarar för kommunens uppgifter inom bland annat följande områden:

  • Förskoleverksamhet
  • Skolbarnomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasieskola

I nämndens uppgifter ingår att planera, utveckla, samordna, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten enligt följande:

  • Ledning
  • Ekonomisk förvaltning
  • Personalfrågor
  • Organisation
  • Information och delgivning
  • Processbehörighet

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden finns under länken Hitta politiker, (extern länk, öppnas i nytt fönster).


Senast uppdaterad: 2019-01-24 Ansvarig: Lena Arnoldsson