mullsjö logotyp

Nämnder

Mullsjö kommun har sju nämnder förutom kommunstyrelsen och dess utskott.

Det är fullmäktige som utser nämndernas ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande.

Kommunallagen reglerar att nämnderna inom sitt respektive område ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnderna ska även se till att det interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare inom de olika nämnderna finns under länken Hitta politiker, (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas överförmyndare eller överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Karin Talén