mullsjö logotyp

Miljöchef

 

Agneta Martinsson

036-442 82 62

072-145 13 10 

Miljöchef

Administration

 

Fredrik Suneson

036-442 82 59

070-303 17 02

Administratör, nämndsekreterare

Eva Junvik

036-442 82 79

072-145 56 92

Administratör, vik nämndsekreterare

Miljöinspektörer

 

Ingemar Bergbom

036-442 82 61

070-664 96 40 

Miljöfarlig verksamhet, biologisk återställning, förorenade områden, kalkning, kommunala reningsverk, enskilda avlopp, miljöolyckor, vattenskyddsområden, och naturvård

Lena-Stina Wennman

036-442 82 36

070-664 82 46 

Livsmedel i Mullsjö kommun, dricksvatten, smittskydd och matförgiftning.

Eva Åstrand

036-442 82 71

070-837 66 68 

Miljöfarliga verksamheter, enskilda avlopp, avlopps- och hushållsavfallsdispenser, bekämpningsmedel, lantbruk, animaliska biprodukter, avfallsanläggningar, återvinningsstationer,  mekaniska verkstäder, plast och gummiindustrier

Malin Persson 

036-442 82 67

070-664 63 30

Miljöfarliga verksamheter, fordonstvättar, åkerier, drivmedelsstationer, mekaniska verkstäder, ytbehandling, träindustri, lantbruk, värmepumpar, köldmedium, cisterner, kemikalier, luftövervakning, återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Johan Wester 

036-442 82 68

072-145 83 57

Miljöfarlig verksamhet, kemikalier, förorenade områden, vindkraft, enskilda avlopp, mekaniska verkstäder, ytbehandling, värmeverk, buller, motorbanor, skjutbanor, bakgrundsstrålning, energi, fordonstvättar, miljöolyckor och köldmedia.

Lars-Erik Sidenholm

036-442 82 60

070-664 81 40 

Hälsoskydd, boendemiljö, radon, kommunala skyttar, strand- och bassängbad, campingplatser,  fysisk planering och systemansvarig för ärendehanteringssystemet Vision.

Johanna Karlsson

036-442 82 58

073-270 39 00

Livsmedel och hälsoskydd

Yvonne Liliegren

036-442 82 70

072-146 12 29

 Enskilda avlopp
Miljöstrateg  

Ellen Lindberg

036-442 82 69

073-270 2252

Strategiskt miljöarbete, klimat, miljöarbete, miljöbeteende, miljöprogram, miljömål och miljöåtgärd.

 


Senast uppdaterad: 2018-03-12 Ansvarig: Agneta Martinsson