mullsjö logotyp

Miljöchef

 

Agneta Martinsson

036-442 82 62

072-145 13 10 

Miljöchef

Administration

 

Pamela Isaksson

036-442 82 59

 Administratör, nämndsekreterare

Eva Junvik

036-442 82 79

Administratör, vik nämndsekreterare

Miljöinspektörer

 

Ingemar Bergbom

036-442 82 61

 

Miljöfarlig verksamhet, biologisk återställning, förorenade områden, kalkning, kommunala reningsverk, enskilda avlopp, miljöolyckor, vattenskyddsområden, och naturvård

Lena-Stina Wennman

036-442 82 36

 

Hälsoskydd, boendemiljö, enskilda brunnar, radon, kommunala skyttar, strand- och bassängbad, campingplatser samt fysisk planering.

Johanna Karlsson

036-442 82 58

 Livsmedel och hälsoskydd

Katarina Holmstedt

036-442 82 60

 Livsmedel, dricksvatten, smittskydd och matförgiftning.

Eva Åstrand

036-442 82 71

 

Miljöfarliga verksamheter, enskilda avlopp, avlopps- och hushållsavfallsdispenser, bekämpningsmedel, lantbruk, animaliska biprodukter, avfallsanläggningar, återvinningsstationer,  mekaniska verkstäder, plast och gummiindustrier

Malin Persson 

036-442 82 67

 

Miljöfarliga verksamheter, fordonstvättar, åkerier, drivmedelsstationer, mekaniska verkstäder, ytbehandling, träindustri, lantbruk, värmepumpar, köldmedium, cisterner, kemikalier, luftövervakning, återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Karin Hellström
036-442 82 68

  

Miljöfarlig verksamhet, kemikalier, förorenade områden, vindkraft, enskilda avlopp, mekaniska verkstäder, ytbehandling, värmeverk, buller, motorbanor, skjutbanor, bakgrundsstrålning, energi, fordonstvättar, miljöolyckor och köldmedia.

Annica Spångberg

036-442 82 58

Enskilda avlopp

Johannes Esberg

 Enskilda avlopp

Miljöstrateg

 

Ellen Lindberg

036-442 82 69

 

Strategiskt miljöarbete, klimat, miljöarbete, miljöbeteende, miljöprogram, miljömål och miljöåtgärd.

 


Senast uppdaterad: 2019-05-02 Ansvarig: Agneta Martinsson